میزگرد جمهوری خواهی: سیل، تخریب محیط زیست و سخنان نوروزی خامنه ای (ویدیو)

سیل، تخریب محیط زیست و سخنان نوروزی خامنه ای
«میزگرد جمهوری خواهی» برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان:
آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حسن زهتاب از  حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مزدک لیماکشی از  اتحاد جمهوری خواهان ایران
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

۷ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ مارس فوریه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email