پیام به نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران

دوستان گرامی

برگزاری نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را به شما تبریک می گوئیم.

کنگره‌ی شما در یکی از بحرانی ترین شرائط کشور ما برگزار می شود. با خروج دولت آمریکا از برجام، تنش میان این دولت و جمهوری اسلامی تشدید شده است. تحریم‌های اقتصادی بازگشته‌اند و خطر درگیری نظامی و جنگ بیش از پیش شده است. جنگی که می تواند همه‌ی منظقه خاورمیانه را در برگرفته، خسارات عظیم انسانی و اقتصادی به‌بار آورده‌،  منابع طبیعی و محیط زیست منطقه را نابود کند.

ادامه‌ی رابطه خصمانه بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، بسته شدن راه مذاکره بین دو دولت برای حل اختلافات خود می تواند خسارات جبران ناپذیری به کشور ما بزند. همین الان هم بخش مهمی از اقتصاد کشور ما بعد از تشدید تحریم‌های دولت آمریکا عملا فلج شده است. ادامه‌ی این وضعیت می تواند با توجه به وضعیت کشور ما تاثیرات مخربی بر آینده‌ی ‌آن بگذارد.

در چنین شرائطی، تنها راه اجتناب از درگیری نظامی و جنگ، پایان دادن به خصومت‌ها، بازگشت بر سر میز مذاکره  بر سر مسائل مورد اختلاف و یافتن راهی برای برون رفت از تنش و تهدید است. نیروهای سیاسی کشور ما باید در عین مخالفت با تحریم و جنگ، بر تنش زدائی از مناسبات دو جانبه تاکید نمایند. ما نیز هم‌چون شما دوستان بر مذاکره‌ی بدون قید و شرط بین دو دولت، به عنوان تنها راه حل بحران در روابط دو کشور تاکید داریم.

دوستان گرامی!

بحران در مناسبات بین المللی تنها بحران کشور ما نیست. سیاست‌های جمهوری اسلامی طی چهل سال گذشته کشور ما را درگیر بحران های متعددی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرده‌است. فساد اقتصادی گسترده و ارگانیک، بی کفایتی سیاسی، همراه با مقابله قهری با هر تلاش برای تغییر و اصلاح امور، راه پیشرفت جامعه را بسته است. از همین رو نیز، کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولات بنیادی و از میان برداشتن سد ها و موانعی است که جمهوری اسلامی بر سر راه هر گونه تحولی در عرصه‌های مختلف ایجاد نموده است. مخالفت با سیاست های حکومت و مقاومت در برابر آن در جامعه‌ی ما نیز همه گیر شده است. هم چنین اعتراف به ناکاآمدی این رژیم و شکست سیاست های تبعیض‌آلود در درون حکومت هم عادی شده است.

از طرف دیگر، خیزش های مردمی عمق بیشتری یافته اند. خیزش‌های اعتراضی و مدنی در اقصی نقاط کشور، بیان عینی جنب جوش جدیدی در بطن جامعه علیه سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی است. امروز جامعه‌ی ما بیش از هر زمان دیگری، در پی یافتن راه حل ها و گشودن چشم اندازهای امیدبخش برای برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود است. ترسیم چشم اندازها و گشودن راه چنین تغییراتی وظیفه تاخیرناپذیر همه‌ی نیروهای سیاسی است.

هدف جمهوریخواهان استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران است. نظامی که با رای و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به اراده‌ی آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی  و جنبش های اعتراضی و رای مردم ممکن است. متکی شدن به نیروها و دولت‌های خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند، در راستای چنین هدفی نیست . تلاش مشترک ما برای همکاری نیروهای جمهوریخواه و در جهت شکل دادن به یک ثقل جمهوریخواهی، می تواند در خدمت چنین گذاری باشد.

بار دیگر برگزاری نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را به شما تبریک می گوئیم و امیدواریم که این کنگره سر فصل جدیدی در فعالیت های شما گشته و در عین حال، به اتخاذ تصمیماتی منجر شود که راه  همکاری بیشتر بین نیروهای جمهوریخواه را هموارتر کند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۲ تیر ۱۳۹۸ – ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹

Print Friendly, PDF & Email