گفتگوی رضا گوهرزاد و مسعود فتحی پیرامون حمله ترکیه به کردهای شمال سوریه(ویدیو)

چرا باید از روژووا پشتیبانی کرد؟
آیا ترکیه در راستای نسل کشی کردها گام برمی دارد؟
نقش آمریکا، روسیه، ایران و ترکیه در آینده سوریه
برنده شرایط سوریه چه کشوری است؟

Print Friendly, PDF & Email