نشست ۳۲ : کارزار جهانی حذف خشونت علیه زنان

March 19, 2015

فایل صوتی سی و دومین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران تاريخ: شنبه 5 آذر۱۳۹۰ برابر با 26 نوامبر2011 بخش نخست : کارزار جهانی حذف خشونت علیه زنان خانم سهیلا وحدتی – پژوهشگر مستقل و فعال حقوق بشر …

نشست ۳۱ : بحران سیاسی، تحریم اقتصادی، خطر جنگ و جنبش اعتراضی سبز

March 19, 2015

فایل صوتی سی و یکمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران 2011 تاريخ: شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۰ برابر با 19 نوامبر بخش نخست: بحران سیاسی، تحریم اقتصادی، خطر جنگ و جنبش اعتراضی سبز دکتر امیرارجمند – مشاور ارشد …

نشست ۳۰ : بحران مالی سال 2008 در آمریکا

March 19, 2015

ایل صوتی سی امین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران 2011 تاريخ: شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۰ برابر با 12 نوامبر بخش نخست : بحران مالی سال 2008 در آمریکا رحیم باجغلی — تحلیلگر و کنشگر سیاسی بخش دوم …

نشست ۲۹: تحلیلی از سیاست‌های مالی‌ و پولی‌ جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر

March 19, 2015

فایل صوتی بیست و نهمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران بخش نخست : تحلیلی از سیاست‌های مالی‌ و پولی‌ جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر ابولحسن بنی صدر – دکتر حمید زنگنه تاريخ: شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ برابر …

نشست ۲۸: نگاهی بر وضعیت حقوق بشر در ایران

March 19, 2015

فایل صوتی بیست و هشتمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران موضوع: نگاهی بر وضعیت حقوق بشر در ایران 2011 تاريخ: شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ برابر با 29 اکتبر دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه …

نشست ۲۷: نگاهی بر راهبردهای انتخاباتی

March 19, 2015

فایل صوتی بیست و هفتمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران تاريخ: شنبه ۳۰ مهر مهر ۱۳۹۰ برابر با 22 اکتبر 2011 بخش نخست الف: نگاهی بر راهبردهای انتخاباتی آقای رضا علیجانی — پژوهشگر و کنشگر سیاسی بخش …

نشست ۲۶: نگاهی بر تحولات سیاسی روز

March 19, 2015

فایل صوتی بیست و ششمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران تاريخ: شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۰ برابر با 15 اکتبر 2011 بخش نخست: دیدگاهها و زندگی سیاسی – اجتماعی مهرداد مشایخی مهدی خانبابا تهرانی — علی اکبر مهدی …

نشست ۲۵: جدالهای درون حکومتی و انتخابات مجلس نهم

March 19, 2015

فایل های صوتی بیست و پنجمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران تاريخ: شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۰ برابر با 8 اکتبر 2011 بخش نخست الف: در سوگ دکتر مهرداد مشایخی – استاد فقید جامعه شناسی و کنشگر سیاسی …

اخلاق، قانون و سیاست

July 3, 2012

اول ماه مه و جنبش کارگری در ايران

May 14, 2012