پیشنویس قطعنامه همایش هشتم: درباره‌ی جامعه‌ی مدنی

پیشنویس قطعنامه همایش هشتم:  درباره‌ی جامعه‌ی مدنی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد   پیش زمینه: دور باطل استبداد سیاسی و سرکوب حقوق و آزادی‌های سیاسی و مطالبات مدنی، ملت و کشور ایران را به سراشیب سقوط نزدیک کرده است. اما دیگر اراده‌ی جامعه‌ی مدنی ایران بر زمینه‌سازی یک جامعه‌ی باز و آزاد، بازایستادنی نیست.   چالش ها دربرابر رشد […]

» ادامه

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم: شورای متحد برای انتخابات آزاد ! 

قطع نامه پیشنهادی به همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران : شورای متحد برای انتخابات آزاد ! گامی برای تعمیق و گسترش همگرایی جمهوریخواهان !   همایش هشتم اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا)، در پای بندی به اصول و اهداف مندرج در منشور جمهوریخواهی مصوب همایش موسس خود و نظر به اوضاع خطیر و بحرانی کشور، پایان دادن به حبس و حصر فعالین سیاسی […]

» ادامه
1 5 6 7