نه به حجاب اجباری، حق‌انتخاب پوشش برای زنان!

طی هفته‌های اخیر بار دیگر حجاب زنان به بحث اصلی روز تبدیل شد. حضور اوباش گشت ارشاد در خیابان‌ها به بهانه‌ی هفته‌ی «حجاب و عفاف» پر رنگ‌تر و یورش به زنان ابعاد گسترده‌تری یافت. واکنش عمومی به این اقدام تاکید بر کمپین سراسری نه به حجاب اجباری و تشدید مقاومت در برابر نیروی سرکوب حکومت و لغو حجاب اجباری بود. […]

» ادامه
1 3 4 5