گفتگو با یدی قربانی: در باره انتخابات ریاست جمهوری

برنامه‌ای دیگر از «تحلیل‌روز» در گفتگو با یدی قربانی عضو هیئت سیاسی-اجرائی اتحاد جمهوری‌خواهان ایران 

نزدیک به دو ماه آینده، انتخاباتی دیگر در ایران برگزار خواهد شد. انتخاباتی که بسیاری از مردم و صاحب‌نظران نام انتصابات را برای آن برازنده‌تر می‌دانند. تجربه‌ی انتخابات گذشته‌ی مجلس و حضور کم‌رونق مردم در آن نشان داده است که شهروندان ایران دیگر انتخابات را به عنوان یک رکن موثر در تعیین سرنوشت خود نمی‌دانند.

یدی قربانی فعال سیاسی جمهوری‌خواه می‌گوید در طول سالهای گذشته انتخابات نتوانسته توقعات مردم را برآورده کند و نتیجه‌ی انتخابات هیچگاه در جهت تحقق اراده‌ی مردم نبوده است.

به گفته‌ی آقای قربانی، تاکید اصلاح‌طلبان، با تمام ناکامی‌هایی که در طول سالهای گذشته داشته‌اند، بر شرکت در انتخابات بسیار سوال‌برانگیز به نظر می‌رسد.

@IranianRepublic

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *