میزگرد: آیا خامنه ای می خواهد جمهوری اسلامی را به امارات اسلامی تبدیل کند؟

«میزگرد جمهوری خواهی»

آیا خامنه ای می خواهد جمهوری اسلامی را به امارات اسلامی تبدیل کند؟

گفتگوی مزدک لیماکشی با آقایان رضا علوی، بهروز خلیق و یدی قربانی

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲ ژوئن ۲۰۲۱

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *