مستند جنایت عمدی، درباره بکتاش آبتین‌

جنایت عمدی، ساخته‌ی محمد رسول‌اف، روایتی است مستند از آنچه بر «بکتاش آبتین‌»  گذشت. فیلم از طریق گفت‌وگو با اعضای خانواده و هم‌‌بندیان او در زندان، وقایع دوران بازداشت و بستری در بیمارستان را مرور می‌کند. در ادامه طی گفت‌وگو با متخصصان حوزه‌ی پزشکی و حقوق تعلل در درمان این زندانی سیاسی که در نهایت منجر به مرگ او شد مورد کنکاش قرار می‌گیرد

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *