جبهه ملی ایران: عملکرد حاکمیت موجب عصیان و قیام عمومی در جامعه است

هموطنان عزیز!

جامعه ما، ایران، از شکل یک جامعه جنبشی عبور کرده و به حالت جامعه‌ای عصیانی وارد شده است. مسئول اول پیدایش این انفجار اجتماعی مانند تمام انقلاب‌ها،حاکمیت مستقر است. حکومت جمهوری اسلامی با اقتدارگرایی و انحصارطلبی و نادیده گرفتن مصالح و منافع مردم و تضییع حقوق سیاسی واجتماعی آنان و اداره جامعه با سرکوب مطلق، کشور را به سوی عصیان و قیام عمومی سوق داده است.

حاکمیت با عدم رعایت حقوق انسانی و اولیه ملت مانند آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حتی حق انتخاب پوشش برای بانوان ارجمند این کشور، با اتخاذ سیاست‌های خارجی ناهمسو با اصل صیانت از منافع ملی، با نابود کردن محیط زیست و منابع آبی این سرزمین، با ویران کردن اقتصاد و تحمیل تورم و گرانی روزافزون و بیکاری و فقر کمرشکن به اکثریت عظیمی از افراد ملت، با هزینه کردن منابع مالی کشور در راه‌های دور از منافع ملی و با فساد گسترده مالی عوامل خود و غارت اموال عمومی با ارقام نجومی، زندگی را بر ملت ایران تلخ و طاقت این ملت را طاق کرده است.

جان باختن جانگداز دختر ۲۲ ساله ایران، خانم مهسا امینی در بازداشتگاه گشت به اصطلاح ارشاد، در روز ۲۵ شهریورماه به مثابه آخرین قطره‌ای بود که کاسه صبر این ملت را لبریز نمود و جامعه جنبشی ایران را به حالت غلیان و قیام کشانید. این عصیان گسترده و خودجوش، بدون فراخوان از سوی هیچ نهاد و رهبری سیاسی مشخص صورت گرفت.

اعتراضات فراگیر و مداوم مردم ایران در سراسر این کشور در طی این چند روز تعداد نامشخصی کشته و مجروح به جای گذاشته و هزاران نفر از معترضین را به زندان‌ها روانه کرده است. هجوم به دانشگاه‌ها و ضرب و جرح فرزندان نخبه این ملت در روزهای اخیر به ویژه تهاجم یکشنبه دهم مهر به دانشگاه شریف، با هر معیاری رویدادی نکوهیده و نفرت انگیز است.

جبهه ملی ایران اعتقاد دارد، بسته بودن فضای سیاسی جامعه و عدم امکان فعالیت آزاد احزاب، جمعیت‌ها، سندیکاها واتحادیه‌های صنفی، برای مردم راهی به جز پا گذاشتن به خیابان و فریاد زدن مطالبات باقی نگذاشته است. ما اعتقاد داریم که سرکوب مردم و به گلوله بستن آنان و پر کردن زندان‌ها راه به جایی نمی‌برد و فقط بر دامنه اعتراضات و گسترش خشونت می‌افزاید.

جبهه ملی ایران، چهارسال قبل در مردادماه ۹۷ برای عبوراز بحران‌های عمیق موجود در کشور برداشتن سه گام را برای عبور از تنگناها به حاکمیت و به ملت ایران پیشنهاد کرد.

در مرحله اول باید به خشونت‌ها پایان داده شود، و آزاد کردن کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی در سراسر کشور صورت پذیرد.

مرحله دوم احترام گذاشتن به آزادی‌های اولیه و انسانی ملت ایران از جمله آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات مورد توجه و عمل قرار گیرد.

درمرحله سوم تحت نظارت یک شورای قابل قبول و مورد تأیید همگان، انتخابات برای تشکیل یک مجلس مؤسسان واقعی متشکل از نمایندگان حقیقی ملت ایران صورت پذیرد. این مجلس موظف خواهد بود معضلات حال و آینده کشور را بررسی و برای رفع آن‌ها اتخاذ تصمیم نماید. این پیشنهادات جبهه ملی ایران از چهار سال قبل، هم‌اکنون هم نقشه راه برای نجات کشور از آینده‌ای مبهم و پرمخاطره است. علاقه‌مندان به ایران و کیان ملی، این راهکارها را مطالبه و دنبال می‌کنند.

جبهه ملی ایران به روان پاک شهدای راه آزادی درود می‌فرستد و به خانواده‌های ارجمندی که در این قیام ملی و آزادی‌خواهانه عزیزان خود را از دست داده‌اند و به عموم ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گوید و امیدوار است با نثار این خون‌های پاک، نهال آزادی در این سرزمین بارور و سایه‌گستر گردد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – دوازدهم مهرماه ۱۴۰۱ خورشیدی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *