حمایت جمعی از پزشكان از مطالبات مردم ایران

بیانیه حمایتی جمعی از پزشكان متخصص قلب وعروق از مطالبات برحق مردم ایران

دوستان و همکاران ارجمند!
صدای حق‌طلبی مردم ستمدیده‌ ایران از گوشه و کنار این مملکت به گوش جهانیان رسیده است. شوربختانه هنوز حاکمان و مسئولین این کشور که باید مهمترین دغدغه‌شان رسیدگی به وضعیت مردمشان باشد از پذیرش خواسته‌های بحق آنان سر باز زده و آنها را شورشی و اغتشاشگر می‌نامند!!

لذا ما جمعی ازمتخصصین قلب وعروق  کشور ضمن اعتراض شدید به سرکوب و کشتار مردم بیگناه و نادیده گرفتن مطالبات بر حق آنها از مسؤولین و حاکمان، موارد زیر را مطالبه می‌کنیم:

۱- پایان دادن به هر گونه برخورد با معترضان
۲- آزادی تمامی زندانیان سیاسی از قبل تاکنون
۳- دستگیری و محاکمه‌ی عوامل و مسؤولین کشتارهای اخیر
۴- تعطیلی کامل گشت ارشاد
۵- اعطای کامل حق اعتراض و تظاهرات مسالمت آمیز
۶- آزادی تشکیل احزاب
۷- برخورد با کسانی‌ که عامدانه بر آتش خشم مردم دامن زده و در تریبون‌های عمومی آنان را عامل بیگانه و اغتشاشگر می‌نامند.

امضاکنندگان:

۱.دکتر نصرت آزاد
۲.دکتر وحیداقایی
۳.دکتر پریسا طاهری
۴.دکتر علیرضا قربانی
۵.دکتر فریده نیک نفس
۶.دکتر بهشاد نقش تبریزی
۷.دکتر مجید چینی کار
۸.دکتر صنم گلشنی
۹.دکتر سودابه سیدزمانی
۱۰.دکتر بیژن شاد
۱۱.دکتر مهرداد اسماعیلی
۱۲.دکتر یلداکیانی
۱۳.دکتر اکرم پورمحمد
۱۴.دکتر محمودافتخارزاده
۱۵.دکتر هرمز مه منش
۱۶.دکتر سارا فراتی
۱۷.دکتر فریدون نراقی
۱۸.دکتر رضا کوشکی
۱۹.دکتر پیمان اشرفی
۲۰.دکتر مریم سلیمانی
۲۱.دکتر مهراسا سالک
۲۲.دکتر سیامک محمود مرادی
۲۳.دکتر بیدمشکی
۲۴.دکتر شبنم مددی
۲۵.دکتر تیمور اعتماد
۲۶.دکتر شراره مفیدی
۲۷.دکتر نسیم نادری
۲۸.دکتر محمدکاظم ترقی
۲۹.دکتر جلال دستمالچی
۳۰.دکتر مجیدتقی زاده
۳۱.دکتر بهزاد عظیم زاده
۳۲.دکتر حسین نوق
۳۳.دکتر فرزاد اصغری زاده
۳۴.دکتر الهام رمضانی
۳۵.دکتر پیمان طباطبایی
۳۶.دکتر سعید اورعی
۳۷.دکتر نعمت اله پورابراهیم
۳۸.دکتر پریسا مولایی
۳۹.دکتر بهروز مشایخی
۴۰.دکتر فریده آخوندی
۴۱.دکتر علی رخشانی
۴۲.دکتر هاشم سزاوار
۴۳.دکتر فریبرز رشیدی
۴۴.دکتر باقرسخنران
۴۵.دکتر میکاییلی
۴۶.دکتر محبوبه خلیلی
۴۷.دکتر فرخزادلایق
۴۸.دکتر مریم مظاهری
۴۹.دکتر الهام نظری سام
۵۰.دکتر محسن فقیهی نیا
۵۱.دکتر زهره صادقی
۵۲..دکتر مهزاد قائمی
۵۳.دکتر اشرف باقری
۵۴.دکتر لیلا داودی
۵۵.دکتر صادق مجیدی
۵۶.دکتر اسفندیار کریمی
۵۷.دکتر جهانگیر زارع
۵۸.دکتر شهین غفاری
۵۹.دکتر فرزانه محبوبیان
۶۰.دکتر نصراله مرادی فر
۶۱.دکتر علی خرازی
۶۲.دکتر سارا عاشوری
۶۳.دکتر علی کاظمی سعید
۶۴.دکتر مریم برکت

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *