حزب دمکراتیک مردم ایران: حمایت از اهداف میثاق دفاع از «حق زندگی»

ماه گذشته دبیرخانه ” همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران ” (که متشکل از پنج حزب و سازمان سیاسی جمهوری خواه است) متن فراخوانی برای نظرخواهی و اعلام  همراهی با میثاق دفاع از «حق زندگی» ارسال کرده بود.

ما  تاکنون بارها تاکید کرده ایم  که دو شعار محوری “نه به اعدام!” و “آزادی همه زندانیان سیاسی!” به مثابه دو خواست مشترک آزادیخواهان، می‌تواند پایه همکاری همه نیروها، گروهها و سازمانهای انسان دوست گردد. ما دست هم اندیشی و همکاری حول این دو شعار محوری را به سوی تمامی ایران دوستان دراز کرده ایم.

حزب دمکراتیک مردم ایران ضمن حمایت و پایبندی به اهداف میثاق دفاع از «حق زندگی» از همه مردم ایران و انسان دوستان می طلبد  به این فراخوان بگونه‌ای پرشور پاسخ دهند و با حضور فعال در گردهمایی های اعتراضی، مخالفت خود را با صدور مجازات مرگ و حکم اعدام ابراز دارند.

متن این فراخوان:

فراخوان برای اعلام میثاق با هدف دفاع از «حق زندگی»

“میثاق حق زندگی ” مبتنی بر مبنای نظری  «حقِ داشتن حق» و بمثابه اهم حقوق شهروندی را جمعی از تشکل‌های سیاسی دمکراسی‌خواه امضا کرده و به مردم ایران پیشنهاد می‌کنند برای آنکه یک میثاق پایه‌ای عمومی در دوره‌ی مبارزه با حکومت حق‌کُش ولایی، در جریان گذار و در دوره‌ی پس از آن باشد.

ارکان میثاق عبارت‌اند از:

* حقِ داشتن حق، منتزع از گرایش سیاسی، گرایش دینی، گرایش جنسی، گرایش عقیدتی و تعلق اتنیکی،
* منع مطلق اعدام،
* منع مطلق شکنجه جسمی و روانی،
* پایبندی به رویه‌ی قضایی عادلانه، شفاف و شکایت‌پذیر، بدون هیچ استثنایی.
 امضاکنندگان این میثاق:

1- متعهد می‌شوند
همه انسان‌ها را دارای حق بدانند و هیچ انسانی را به دلیل گرایش سیاسی، جنسیتی، عقیدتی و تعلق اتنیکی آن خارج از پهنه حق قرار ندهند.

2- متعهد می‌شوند
مجازات اعدام و سلب حق حیات را برای هیچ انسانی سزاوار ندانند و عليه این کیفردهی مبارزه کنند. هیچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخیص داده شود، با هر تابعیتی، با هر گرایش جنسی، دینی و سیاسی، و با هر پیشینه‌ای نباید از حق زندگی محروم شود.

3- متعهد می‌شوند
شکنجه، اذیت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع، و اعتراف‌گیری زیر شکنجه را بی‌اعتبار بدانند.

4- متعهد می‌شوند
به رویه‌ی قضایی پایبند باشند، اختلاف نظر سیاسی و عقیدتی را بهانه‌ی اتهام‌زنی قرار ندهند و حقوق برابرِ سزاوار همگان را بنابر سلیقه‌ی خود و مصلحت گروه خود پایمال نسازند.

5- متعهد می‌شوند
در هر جایی که باشند، داخل مرزهای کشور ایران یا خارج از آن، و بر هر موضع سیاسی که باشند، موافق یا مخالف حکومت زمان خود باشند یا حامی آن، تا زمانی که به صورت صریح و علنی امضایشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر سر این ميثاق بمانند.

امضای اين ميثاق به معنی موافقت برسر اصل حق برخورداری از حق، مصونیت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است، بنيادی که مبنای مجموعه‌‌ی موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی آن است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *