تایید حکم ننگین اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی در دیوان عالی قوه قضائیه را محکوم می‌کنیم.

تایید این احکام ناموجه و صادر شده در یک بیدادگاه عاری از آئین دادرسی عادلانه، نشانگر اراده جمهوری اسلامی در  تداوم سیاست مشت آهنین، قتل درمانی و ارعاب است.

«همگامی» با امضای میثاق «حق زندگی» مخالفت مطلق خود با حکم غیرانسانی و ننگین اعدام را اعلام کرده‌است.

هر جا هستیم، بکوشیم تا دو انسان دیگر قربانی ماشین اهریمنی اعدام استبداد دینی نشوند.

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران

۲۶ دسامبر ۲۰۲۳ برابر با ۵ دی ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *