اعتراض زندانیان سیاسی به اعدام محسن شکاری

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به اعدام جوان معترض زنده یاد محسن شکاری

خیزش خشونت‌پرهیزی که طی ماه‌های اخیر ، جوانان پر شور وطن را در هر کوی و برزن به میدان آورده در تداوم جنبش آزادی خواهانه ی مردم ایران از مشروطه تا امروز سرمایه عظیم و ارزشمندی است که امید به توسعه دموکراسی و عدالت را در ایران فردا نوید می‌دهد.

در این میان طالبان قدرت و حافظان وضع موجود ناتوان از درک و فهم زبان و صدای زن زندگی آزادی، تنها به سرکوب و منکوب کردن آن می‌اندیشند و در این توهم به سر می‌برند که آتش افروزان اعتراضات را می‌توان با توسل به خشونت عریان خاموش کرد.

اعدام جوان ۲۳ ساله زنده‌یاد محسن شکاری، نشانه‌ی اوج بی‌خردی و بی‌تدبیریست درحالی که خیزش اعتراضی کنونی راه خود را در بستری از امید، زندگی، صلح، دوستی، آرامش و خشونت‌پرهیزی جستجو می‌کند نباید پاسخ آنها با بازداشت و زندان و اعدام داده شود.

حاکمان گمان نبرند که می‌توان با تشدید خشونت از سیاست مشت آهنین به ساحل امن و آرامش رسید و بر کرسی قدرت ماند. مگر اعدام و حبس و محرومیت مانع از خیزش‌های متعدد پیشین و امروز شده که تصور می‌شود، قتل و اعدام معترضان جوان آنها را از ادامه تلاش برای ساختن زندگی بهتر و ایرانی آباد و آزاد باز خواهد داشت.

بدانید شعله‌های خشونت و نفرتی که بپا کرده‌اید دامن‌تان را خواهد گرفت. به بند می‌کشید و نیاموخته‌اید که بند زندانی را خاموش نمی‌کند. می‌کشید و گمان می‌کنید چوبه دار صحنه‌ی اقتدار شماست. اما اعدام هر معترض نمایش استیصال و درماندگی‌تان و موجب ایستادگی و قوام بیشتر معترضان است. گویی نیاموخته‌اید که هر کس، انسانی را به ناحق به قتل برساند جامعه‌ای را به قتل رسانده است.

ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین، فارق از هر تعلق سیاسی فکری ضمن محکوم کردن ترویج و تشویق خشونت خواستار توقف سیاستها و رفتارهای خشونت آمیز ، بویژه صدور و اجرای احکام اعدام هستیم و در کنار همه علاقه مندان توسعه آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران تمامی تلاش خود را مصروف توقف چرخه خشونت می‌کنیم.

امضاها

۱ – رسول بداغی
۲- جعفر پناهی
۳- مصطفی تاجزاده
۴- محمد حبیبی
۵- امیر سالار داوودی
۶- حسین رزاق
۷- محمد رسول اف
۸- حسن سعیدی
۹- رضا شهابی
۱۰- علیرضا فرشی
۱۱- سعید مدنی
۱۲- مهدی محمودیان
۱۳- اکبر نعیمی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *