استفاده از شبکه های اجتماعی برای پيش بينی آينده

شبکه های اجتماعی به سرعت گسترش يافته و هر ساله نقش آنها در زندگی فردی و اجتماعی انسانها افزايش می يابد.

 اکنون يکی از اقتصاددانهای ارشد بريتانيا معتقد است که بررسی ارتباطات افراد روی اين شبکه های اجتماعی به يکی از مهمترين عوامل برای پيش بينی آينده اقتصادی جهان بدل خواهد شد.

 به نوشته شبکه خبری سی ان ان « نورينا هرتز » اقتصاددان بريتانيايی سال گذشته با انجام يک آزمايش تجربی سعی کرد نقش و قدرت شبکه های اجتماعی در تعيين رفتار انسانها را نشان دهد. هدف وی اين بود که بفهمد آيا از طريق بررسی تماس کاربران اين شبکه ها می توان آينده را پيش بينی کرد و يا نه.

 وی می افزايد :« اگر بتوان از طريق بررسی اين تماسها آينده سياسی و يا اقتصادی جوامع بشری را پيش بينی کرد اين تحول بسيار مهمی خواهد بود.»

 وی همراه با گروهی از پژوهشگران رشته های کامپيوتر، علوم اجتماعی ، روانشناسی و اقتصاد يک روش ويژه را برای تحقيق و پيش بينی برنده مسابقات « کشف استعدادهای جديد موسيقی» که يک برنامه تلويزيونی است ابداع کردند.

 با ابداع اين روش که اساس آن يک سيستم محاسبه براساس جبر و رياضيات است آنها اظهار نظرهای مردم روی شبکه های اجتماعی را بررسی کرده و حتی برای اولين بار بيان احساسات آنها را در نظر گرفتند. با اين روش آنها توانستند نتيجه هر برنامه هفتگی از اين مجموعه تلويزيونی را که طی آن هر بار تعدادی از داوطلبان حذف می شوند پيش بينی کنند.

 شبکه خبری « سی ان ان » می افزايد که به اعتقاد اين اقتصاددان برجسته بريتانيايی روشهای قديمی و متعارف برای پيش بينی تحولات آينده به نسبت بررسی شبکه های اجتماعی کاستی و نقاط ضعف های بيشتری دارند. به عنوان مثال تحليلگران و کارشناسان نتوانستند وقوع حوادث سياسی در خاورميانه که به « بهار عربی » موسوم شد را پيش بينی کنند. ولی وی سه سال قبل از وقوع اين حوادث و يا وقوع بحران اقتصادی جهانی هر دو واقعه را در کتاب خود به نام « خطر استقراض و بدهی» پيش بينی کرده بود.

 روش کار وی بررسی آمار و اطلاعات خام و استخراج مفاهيم و يا شرايط ويژه از اين اطلاعات است. وی در اين روش سعی می کند در درجه اول زبان و فرهنگ خاص کاربران شبکه های اجتماعی را بررسی کرده و شرايط اجتماعی و مشخصات روانشناسانه آنها را نيز در نظر بگيرد. به گفته وی آنچه که روی شبکه های اجتماعی روی می دهد برای حکومت ها و تصميم گيران اقتصادی پيامدهای بسيار مهمی خواهد داشت.

 به گفته وی برای تشخيص ارزش واقعی و عملی ارتباطات روی شبکه های اجتماعی بايد از روی پيامهايی که آنجا منتشر و رد و بدل می شود منظور دقيق کاربران را دريافت . نگاه سطحی به کلمات و يا دسته بندی مثبت و منفی واکنش ها به سادگی نمی توان رفتار کاربران را بيان کند.

 شبکه خبری « سی ان ان » يادآوری می کند که خانم « نورينا هرتز» در سن نوزده سالگی از دانشگاه لندن فارغ التحصيل شد و تحصيلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مديريت اقتصادی را در آمريکا تمام کرد.

 در سن بيست و چند سالگی او به مشاوران بوريس يلتسين رييس جمهور روسيه در سالهای اول دهه نود ميلادی اقتصاد بازار و مديريت را آموزش می داد. وی با استفاده از اين تجربه تحصيلات مرحله دکترای خود را در دانشگاه معتبر کمبريج تمام کرد.

 در سال ۲۰۰۲ وی اولين کتاب خود را منتشر کرد که موضوع آن انتقال تدريجی قدرت از حکومت ها به دست صاحبان شرکت های اقتصادی بزرگ است . وی در آن کتاب به درستی پيش بينی کرد که مقررات زدايی در مناسبات و فعاليت های اقتصادی و قدرت گيری شرکت های بزرگ خصوصی در آينده نزديک پيامدهای بسيار مهمی برای جهان به بار خواهند آورد.

 امروزه « نورينا هرتز » در دانشگاههای متعددی تدريس می کند و يکی از مورد قبول ترين متفکران اقتصادی است. وی با تاکيد روی روشهای جديد بررسی اطلاعات شبکه های اجتماعی و از آن طريق پيش بينی در مورد حوادث آينده نشان می دهد که بخش زيادی از اطلاعات و روشهای تحليل اطلاعاتی که امروزه توسط حکومت ها و يا شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گيرند، نقايض فراوانی دارد.

 وی تاکيد می کند که زبان ابراز نظر و اشتراک اطلاعات روی شبکه های اجتماعی بسيار پيچيده شده است و برای دريافت منظور واقعی مردم و تصميم هايی که آنها خواهند گرفت به سيستم های جديد تحليلی نياز هست که مستلزم تحقيق مشترک توسط پژوهشگران کامپيوتر و کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسی است.

رادیو فردا

Print Friendly, PDF & Email