بازي بزرگ: پشت پرده موسسات مالي غير مجاز در گفت و گو با عباس آخوندي

پرسيدم چرا برخي انتقادهايي كه به نحوه سياستگذاري اقتصادي داريد را به شخص مسعود نيلي كه مغز متفكر اقتصادي دولت است وارد نمي كنيد؟ جواب داد: اشتباه شما همين است كه فكر مي كنيد دكتر نيلي به عنوان معلم نشسته و بقيه اعضاي دولت، مشق هاي او را ديكته مي كنند. گفتم چند درصد حرف هاي دكتر نيلي در دولت اجرا مي شود؟ گفت: خيلي خوشبينانه حدود ١٠ درصد توصيه هاي دكتر نيلي جدي گرفته مي شود و در سياستگذاري اثرگذار است.
عباس آخوندي از ابتداي دولت يازدهم تاكنون يكي از منتقدان سياست هاي اقتصادي از درون دولت بوده است. او طي پنج سال گذشته در گفت وگو با رسانه هاي مختلف با رصد كردن برخي اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سياستگذاري اقتصادي در دولت يازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان كنوني با اين اثرات پرداخته است. دامنه اين انتقادات تا آنجا پيش رفته كه برخي از كارشناسان اقتصادي از او به عنوان «اپوزيسيون سياست هاي اقتصادي دولت» نام برده اند.
بهانه گفت وگو با وزير راه و شهرسازي يادداشتي است كه او شنبه گذشته در خصوص موسسات غيرمجاز منتشر كرد. او با انتقاد از برخي تريبون ها كه دولت را مسوول جبران زيان مالباختگان مي داند گفته بود كه آيا كساني كه اين نسخه را تجويز مي كنند مي دانند كه از دولت مي خواهند تا دست در جيب ٨٠ ميليون ايراني كند و ضرر و زيان ناشي از فعاليت برخي كلاهبرداران اقتصادي را بپردازد. پس از اين يادداشت بود كه به او پيشنهاد داديم تا در يك گفت وگو موضوع را كالبدشكافي كنيم و به ريشه يابي ظهور و سقوط اين موسسات بپردازيم. او دراين گفت وگو علاوه بر تشريح نحوه تولد و بلوغ اين موسسات هشدار مي دهد كه اگر سياستگذاران اقتصادي دولت ابعاد فساد سيستماتيك و سازمان يافته اين موسسات را از نظر سياسي، اجتماعي و اقتصادي نبينند، سرنوشت انقلاب، جمهوري اسلامي و حتي ايران را نشانه گرفته و صحنه آرايي خطرناكي را به وجود آورده اند.

هفته گذشته يادداشتي را در روزنامه اعتماد در خصوص ابعاد فساد ايجاد شده از سوي موسسه هاي غيرمجاز نوشتيد كه با واكنش هاي متعددي روبه رو بود. در آنجا به اين موضوع اشاره كرديد كه ابعاد فساد صورت گرفته از سوي اين موسسه ها آنقدر عظيم است كه نمي توان و نبايد به طور ساده از آن گذشت چون دامنه آن ممكن است كل سيستم اقتصادي و اجتماعي را درگير خود كند. سوال اينجاست كه اعتراضات اخير چقدر از حواشي و چالش هاي موسسات غيرمجاز نشات مي گيرد؟
اگر با عينك سياسي به اين موضوع نگاه كنيم فضا به سمت مرده باد زنده باد خواهد رفت و اين فساد عظيم كه تمدن ايران و ايرانشهري را نشانه گرفته در جهت گيري هاي سياسي گم خواهد شد. من نگران ايران هستم. قصد دارم در اين گفت وگو مردم را با ابعاد فسادي سازمان يافته و بزرگ آشنا كنم و بگويم كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود چگونه به مانند موريانه به پيكر ايران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. بحث من اين است كه در فضاي فساد توسعه غيرممكن است. ما اينك هم با فساد سازمان يافته و هم گسترده روبه رو هستيم. فساد گسترده است چون اندازه بازي كه تاكنون در اين جريان شناخته شده و اعلام شده است ٧/١ كل توليد ناخالص داخلي ايران است و سازمان يافته از اين جهت كه تاكنون چنين فسادي در تاريخ اقتصاد ايران به اين اندازه سراغ نداريم كه مجموعه اي از موسسه هاي مالي و تعاوني ها در آن دخيل بوده و در مديريت اقتصاد ملي اخلال ايجاد كرده باشند. بنابراين، در چنين صحنه اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت شان با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.

پس بهتر است بدون توجه به اتفاقات سياسي و اجتماعي امروز، به نحوه شكل گيري اين موسسه ها و اثري كه در اقتصاد ايران بر جا گذاشته اند بپردازيم. 
تمام تلاش من اين است كه مردم را متوجه كنيم چه اتفاقي رخ داده و چگونه مي تواند ابعاد آن در زندگي هر كدام از آنان نمود پيدا كند. براي شروع بحث بايد ٣ بازيگر اين اتفاقات را شناخت. بازيگر اول مالباختگان و سپرده گذاران خُرد هستند كه دارايي شان را در اين موسسه هاي سپرده گذاري كرده و خود را بازنده بزرگ فساد و كلاهبرداري در اين موسسه ها مي دانند. اين دسته افراد در حقيقت قربانيان اين فساد هستند. البته اين را هم در نظر داشته باشيد كه سپرده گذاران در اين موسسه ها خود به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته نخست سپرده گذاران خُرد هستند كه از نظر مالي پس اندازهاي محدودي داشته اند و براي دريافت سود بيشتر دارايي هاي كوچك شان را به سمت اين موسسه ها برده اند. اما دسته دوم افرادي هوشمند و آشنا به سازوكار بازار پولي هستند كه برخي از اينان در حقيقت يا خود جزو موسسان اين موسسه ها بوده اند يا با آنان همسو و مشترك المنافع بوده اند. اين افراد سپرده هاي چند صد ميليوني و گاهي چند ده ميلياردي خود را سپرده گذاري كرده و سودهاي ٤٠ تا ٨٤درصد را بعضا دريافت كرده اند. اين افراد طبعا تفاوت اعتبار يك موسسه كوچك با چند ماه سابقه كار در يك شهر دور و با ريسك پذيري فوق العاده كه بيشتر شبيه قماربازي بوده را با يك بانك معتبر كه ده ها سال سابقه دارد حتما مي دانسته اند. بازيگران نوع دوم سرمايه گذاران و موسسان اصلي اين موسسه ها كه خود را پشت مالباختگان پنهان كرده اند و محرك آنها در اعتراضات خياباني از ابتداي امسال تا به حال هستند. اين افراد به عنوان طراحان موسسه هاي غيرمجاز به هيچ وجه نمي توان پذيرفت كه از آنچه قرار است اتفاق بيفتد ناآگاه بوده اند. بالعكس مي توان قبول كرد كه آنها كاملا مي دانسته اند در چه فضايي گام بر مي دارند و وارد چه مناسبات اقتصادي خواهند شد و بازيگر سوم دستگاه پولي كشور به عنوان تنظيم كننده مقررات پولي و نظارت بر نظام پولي و بانكي كشور است كه بايد بدانيم تا چه حد در شكل گيري اين موسسه ها و ادامه فعاليت شان نقش داشته و در برخورد با آنان از نظر كيفي و كمي چه عملكردي را به نام خود ثبت كرده است. آيا نسبت به پيامدهاي شكل گيري و رشد قارچ گونه اين موسسه ها آگاه بوده و ارزيابي درستي از آنچه در بازار پولي در حال رخ دادن بوده است، داشته يا اينكه بي تفاوتي به خرج داده و اجازه داده تا آنان به اقدامات پُر ريسك و همراه با تقلب خود ادامه دهند. در چارچوب اين سه بازيگر اصلي مي توان به گفت وگو ادامه داد و از نظر اقتصادي و كارشناسي به آن پرداخت.
صحنه واقعي شكل گرفته از سوي موسسه هاي اعتباري به واقع نتيجه عملكرد اين سه بازيگر اصلي است.

دليل بروز چنين فساد گسترده اي را در چه مي دانيد؟ ضعف ساختار بانك مركزي و نداشتن استقلال يا افرادي كه به عنوان سياستگذار در راس آن قرار گرفتند؟ 
اين اتفاق ظرف يك يا دو سال رخ نداده و روندي چند ساله داشته كه در اين مقطع به صورت يك دمل چركين سرباز كرده است. تاريخچه اين موسسه ها نشان مي دهد كه در ابتداي دهه ٨٠ تاسيس آنان آغاز شده و در سال هاي ٨٦ و ٨٧ به اوج خود مي رسد و آثار آن در نهايت در سال هاي ٩٥ و ٩٦ به صورت گسترده نمودار مي شود.
نقش آفريني اين موسسه ها در اقتصاد ايران را مي توان به دو دوره تقسيم كرد: قبل از سال ٩٣ و بعد از آن. پيش از سال ٩٣ ميزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم كمتر بوده است. در چنين شرايطي جريان به زيان سپرده گذار بوده، چون او منابع خود را سپرده گذاري كرده و در پايان ارزش اصل پول و سودي كه دريافت مي كرده از روز اولش كمتر بوده است. بنابراين او بازنده اصلي بوده است. اما برنده چه كسي بوده؟ برنده تسهيلات گيرنده بوده كه در اين شرايط توانسته با نرخ سود كمتر از تورم تسهيلات بگيرد و از مابه التفاوت نرخ سود و تورم، سود كند. بعد از سال ٩٣ داستان به يك باره عوض مي شود و با توجه به سياست هاي دولت در راستاي كاهش تورم، نرخ تورم از ٤٥ درصد به ١٥ و نهايتا به ١٠ درصد مي رسد. ولي، نرخ رسمي سود سپرده همچنان١٨درصد و بعدها با هزار زور ١٥درصد باقي مي ماند. در چنين شرايطي، سپرده گذار، سود بيشتري مي گيرد و اين بار سپرده گذار، برنده و تسهيلات گيرنده بازنده مي شود. پس مي بينيد كه صورت مساله عوض شده و كاركرد بازار پول در اين دو مقطع كاملا متفاوت است. در شرايط جديد تمايل تسهيلات گيرنده براي فعاليت هاي اقتصادي كاهش يافته و تمايل براي فعاليت هاي سوداگرانه افزايش مي يابد. البته نمي دانم اين مباحث تا چه حد براي مردم جذاب است اما بهتر است در فضاي رسانه در رابطه با اين اتفاق هر چه بيشتر گفته و نوشته شود تا مردم در فضايي شفاف متوجه شوند كه داستان چيست و چگونه از سال ١٣٨٤ به بعد با افزايش شكاف سياسي و اجتماعي در ايران، سياستگذاران اقتصادي وقت، قطار اقتصاد را از ريل خود خارج كردند. چگونه در فضايي كه تورم افزايش شتابان يافت گروهي توانسته اند از شرايط تورمي كشور به نفع خود استفاده كرده و با شكل دهي چنين موسسه هايي سپرده مردم را جذب كرده و به سودهاي كلان دست يابند و ساختار اقتصاد ايران را مختل كنند. از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند: گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم. اين سخن يا طرز تفكر يك مغلطه بزرگ بود و فكر مي كرد كه منابع بانكي كه در حقيقت پول مردم است بايد در اختيار دولت قرار گرفته و رييس دولت بر آن تسلط داشته باشد. بنابراين مي توان گفت كه اين مغلطه كانون فساد را به وجود آورد و بستري براي شكل گيري اين موسسه هاي اعتباري و فسادي سازمان يافته و بزرگ شد. در ادامه براي مقابله با مقاومت هايي كه گاهي برخي بانك ها از خود نشان مي دادند، شكل گيري موسسه هاي اعتباري و تبديل آنها به بانك را تسهيل و تشويق كرد. در اين ارتباط به عنوان نمونه مي توان از تبديل موسسه مالي بنياد به بانك سينا، تبديل صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين به بانك انصار و تبديل صندوق قرض الحسنه مهر ايرانيان به بانك مهر ايرانيان نام برد. حتما به ياد داريد كه رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم بخشي مي كرد و فرقي بين سپرده سپرده گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است. مثلا در سفر به يك استان مي گفت، تمام بدهي كشاورزان به نظام بانكي بخشيده مي شود در حالي كه اين منابع، پول مردم بود و هيچ كس اجازه نداشت به آن دست درازي كند. مطابق قانون، حتي رييس دولت نمي تواند بودجه دولت را به عنوان بيت المال حيف كند چه برسد به منابع بانكي كه امانت مردم نزد بانك هاست.

حاكميت كه نمي تواند روي پول مردم تسلط پيدا كند و اتفاقا مفهوم استقلال بانك مركزي در همين جا معني پيدا مي كند كه رييس آن اجازه ندهد دولت براي پيش بردن منافع سياسي خود به منابع مردم دست بزند.
تعميم چنين تفكري در دولت نهم و دهم و حمايت هايي كه از اين دولت صورت گرفت سبب شد تا او آزادانه در سپرده سپرده گذاران در بازار پولي دخل و تصرف كند و آنان متضرر شوند و در سايه تورم بالا، ارزش پول شان كاهش يابد. اما تسهيلات گيرندگان، چه خُرد، چه كلان، چه آنكه به عنوان مستضعف وام گرفت و چه كسي كه صدها ميليارد تومان را با طرح هاي بدون توجيه و به بهانه هاي مختلف از نظام بانكي تسهيلات دريافت كرد، برنده اصلي اين سياست باشد. دولت نهم و دهم با شعار جلوگيري از رانت جويي وارد عرصه سياسي و مديريت كشور شد اما ديديم كه با توجه به چنين سازوكاري كه در پيش گرفت عملا زمينه ايجاد بزرگ ترين مبادله هاي رانتي تاريخ ايران را فراهم كرد. در آن زمان اشتهاي تسهيلات گيرندگان فزوني يافت چرا كه فاصله بين نرخ سود تسهيلات و تورم، بسيار جذاب بود و كسي كه تسهيلات دريافت مي كرد به خاطر اين فاصله، ارزش پولي كه به بانك بازپرداخت مي كرد بسياركمتر از ارزش مبلغ دريافتي وي بود و در واقع زيان اين سود تسهيلات گيرندگان را، سپرده گذاران مي پرداختند.

اين اشتها انباشته بود يا به خاطر سياست هاي دولت وقت به وجود آمد؟
وقتي دولتي زمينه اي براي رانت هاي بزرگ را به وجود مي آورد طبيعي است كه بسياري از بازيگران بازار پول گرفتن تسهيلات براي شان صرفه داشته باشد و هوس سوداگري به سرشان بزند. مديريت اقتصادي كارش اين است كه امكان رانت جويي را كمينه و ميزان رقابت را بيشينه كند. در حوزه روشنگري و روشنفكري اين مشكل را داريم كه تنها متخلفاني چون بابك زنجاني را در كانون قرار مي دهند و به زميني كه اينچنين گياهان هرزي را رشد مي دهد، كمتر توجه مي كنند. متاسفانه كمتر كسي از افراد موثر در حاكميت به اين موضوع اشاره دارد كه مديريت كشور در سال هاي ٨٤ تا ٩٢ سبب شد زمين اقتصاد كشور مستعد رشد انواع بذرهاي فساد باشد.

رفتار تسهيلات گيرندگان در چنين فضايي به چه شكلي بود؟
تسهيلات گيرندگان اعم از كساني كه مي خواستند در بازار سوداگري زمين ورود كنند و خانه هاي لوكس بسازند يا براي حفظ ارزش پول بادآورده شان بخرند يا كساني كه به نام صنعت و كشاورزي تسهيلات دريافت كردند و آن را در جايي هزينه كردند كه نهايتا نتوانستند يا نخواستند اقساط خود را به نظام بانكي بازگردانند. به عنوان مثال حدود ٥/٢ ميليون واحد لوكس خالي داريم كه كسي خريدار آنها نيست و بخش قابل توجهي از منابع بانكي در اين املاك قفل شده است. همان زمان معلوم بود كه تسهيلاتي كه بانك ها مي دهند در يك شرايط عادي امكان بازگشت شان ممكن نيست به همين خاطر از سال ٩٠ با پديده معوقات بانكي روبرو شديم كه به پديده اي سياسي تبديل شد. در آن روزها فاصله بين نرخ تورم و تسهيلات با جريمه اش هنوز براي سوداگران جذاب بود، چون تورم بالا بود. نتيجه اين شد كه حجم تسهيلات بازپرداخت نشده بانك ها رسيد به بالاي ١٥ درصد مانده تسهيلات بانكي.

در چنين شرايطي رفتار بانك ها و موسسه هاي چگونه بود؟ آيا نهاد نظارتي صورت هاي مالي از آنان دريافت نمي كرد؟
ترازنامه واقعي اكثر موسسه هاي منفي در ظاهر مثبت بود. در اين مقطع با پديده پول سمي مواجه شديم. اما پول سمي چيست؟ بانك مي گفت: اين مقدار سپرده گرفته ام به نرخ ١٥ درصد و تسهيلات داده ام به نرخ ٢٢ درصد و در اكثر موارد ٢٨ تا ٣٢درصد و افزون بر اين، افرادي كه تسهيلات شان را بازپرداخت نكرده اند ٦ درصد جريمه كرده ام. بنابراين، معادل مبلغ تسهيلات، سود و جريمه آن را به عنوان درآمد در ترازنامه خود ثبت مي كرد و معادل مبلغ سپرده و سود آن را در ستون بدهكاري خود ثبت مي كرد. اين ترازنامه بسيار مثبت جلوه مي كرد. در حالي كه كلِ تسهيلات اعطايي بازپرداخت نشده بود و بانك بايد آن را مشكوك الوصول و معادل آن را در ترازنامه خود ذخيره مي گرفت. اين موسسه ها، اين سود واهي را از بانك خارج و به عنوان سود مالكان توزيع مي كردند. بدين ترتيب ميزان سودي كه پس از چند سال به سهامداران پرداخت مي شد از كل سرمايه بانك بيشتر بود. در حالي كه همچنان گفته شد، كل اين سودها زيان بود و از محل سپرده سپرده گذاران برداشت مي شد. اين داستان بين سال هاي ٨٨ تا ٩٢ اوج گرفت. بدين ترتيب موضوع از حالت سوءعملكرد موسسه هاي مالي خارج و حالت كلاهبرداري و برداشت از حساب سپرده گذاران پيدا كرد. در اين فرآيند، بازنده اصلي سپرده گذاران و برندگان اصلي تسهيلات گيرندگان و سهامداران موسسه هايي بودند كه اين سودهاي واهي را به جيب شان ريخته بودند و در مواردي اين دو گروه برنده يكي بودند. يعني يك بار به عنوان تسهيلات گيرنده از منابع برداشت مي كردند و يك بار به عنوان سهامدار موسسه مالي.
به اين صحنه توجه كنيد: به ظاهر همه چيز قانوني است: سپرده گذار پولش را سپرده گذاري كرده و سودش را گرفته است، تسهيلات گيرنده تسهيلات گرفته و اصل تسهيلات، سود و جريمه آن به عنوان سود سهامدار پرداخت شده و ترازنامه بانك هاي هم مثبت نشان داده شده است. حال آنكه اساسا سودي ايجاد نشده و كل داستان يك نمايش بيش نيست. مي بينيد كه چه فساد سازمان يافته اي شكل گرفته است.

يورش به نظام پولي ايران
فسادي سازمان يافته و بزرگ رخ داده است كه اگر جلوي توسعه اين فساد گرفته نشود به مانند موريانه به پيكر ايران مي افتد و آن را از درون خواهد خورد.
در چنين صحنه اي كنشگران سياسي رقيب جناح حاكم بايد مراقب باشند تا نحوه ورودشان و رقابت شان با يكديگر در جهت جانبداري نبوده و به نفع فاسدان منتهي نشود.
از سال ١٣٨٤ به بعد دو گروه به نظام پولي ايران يورش بردند: گروه اول دولت نهم و دهم بود. رييس دولت وقت مي گفت چرا بودجه من ١٠٠ هزار ميليارد تومان است و منابع بانكي بيشتر از آن است و من نبايد در آن دخيل باشم.
رييس دولت وقت، در سفرهاي خود از پول مردم و بيت المال حاتم بخشي مي كرد و فرقي بين سپرده سپرده گذاران و بودجه قائل نبود و فكر مي كرد همه اين منابع، پولِ تو جيبي دولت است.

نويسنده: عليرضا بهداد

***

سرمقاله 
دولت و موسسات غيرمجاز

نويسنده: احمد حاتمي يزد*

جلوگيري از رشد موسسات مالي غيرمجاز زماني امكان پذير بود كه تمام دستگاه هاي حاكميتي در مقابل اين موسسات يك سياست مشخص و قانوني را در پيش مي گرفتند. هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد كند با شكست مواجه مي شود به شرط اينكه دستگاه هاي ديگر مانند قوه قضاييه و نيروي انتظامي در اين ماجرا شركت كنند.در شرايط تورمي همه بدهكاران پيروز مي شوند و طلبكاران شكست مي خورند: چرا كه بدهكار مي تواند با خريد دارايي هايي چون ارز، طلا و زمين از افزايش قيمت بهره مند شود. اما در مقابل كساني كه طلبكار هستند يا تنها پول نقد دارند در شرايط تورمي زيان مي بينند چرا كه دايم ارزش دارايي آنها كاسته مي شود و اين به تضعيف آنها مي انجامد.
در اين وضعيت بيشتر حقوق بگيران متضرر و بيشتر صاحبان سهام و دارايي هايي از اين دست بهره مند مي شوند. در شرايط تورمي ارزش ريال هم كاسته مي شود. درنتيجه اين گفته كه در زمان تورم ٣٥ درصدي اوايل دهه ٩٠ بيشتر گيرندگان تسهيلات از بانك ها سود بردند، حرفي كاملا درست است. به واقع چنين وضعيتي در مورد موسسات غيرمجاز نيز صدق مي كند و آنها توانستند در آن وضعيت كارهايي انجام دهند كه غيرقانوني بود. پرسش اصلي اين است كه دولت مي توانست در مقابل اين رويه بايستد و موسسات غيرمجاز را مجبور به تمكين از قانون كند؟ در اين مورد قبل از هر چيز بايد مدنظر داشت در كشور ايران عده اي قدرت بسياري دارند و موفق شدند بدون آنكه مجوزي دريافت كنند يا به قانون كشور پايبند بمانند، موسساتي را تاسيس كنند. حال اگر دولت، نيروي انتظامي و دستگاه قضايي متحد و همسو باشند به راحتي مي توان با تمام اين موسسات برخورد كرد. مانند آن چيزي كه در اوايل انقلاب ديده شد و مثلا قمارخانه هاي كشور به كلي و با سرعت زياد تعطيل شدند. در مورد موسسات غيرمجاز نه تنها اين هماهنگي وجود نداشت بلكه دولت به اين موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخي نهادهاي ديگر خود اقدام به تاسيس بدون مجوز چنين موسساتي كردند. در مقابل دولت و بانك مركزي نيز نمي توانند كاري كنند زيرا نيروهايي كه بايد با متخلفان برخورد مي كردند، خود رويه ديگري در پيش گرفتند.
در نتيجه به نظر من دولت توان مقابله با اين موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجريه در مقابل اين دست از قدرتمندان ناتوان است. رييس جمهور دوران اصلاحات مي گفت براي من هر ٩ روز يك بحران ايجاد شد: اين بحران را خارجي ها ايجاد نكردند، همين عناصر قدرتمند داخلي بودند كه توانستند دولت را مستهلك كنند. دولت هنگامي كه تبديل به يك تداركاتچي مي شود ديگر امكان پيگيري بسياري از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نيز ياراي مقابله ندارد. به همين دليل اصلاحات سياسي مي توان اين مشكل را برطرف كرد. متاسفانه اكنوني كمتر بخشي از سيستم وجود دارد كه در آن فساد نباشد. مثلا روساي جمهوري ايران هيچگاه از طريق فساد به ثروت دست نيفتند اما زير دست هاي آنها از موقعيت خود سوءاستفاده كردند. هر گاه قصد مبارزه جدي با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم ميان نيروهاي حاكميت است: دولت، قوه قضاييه و نيروي انتظامي در كنار سران كشور بايد به تصميم مشترك و قاطع در اين رابطه برسند. اين موقعيت هنوز فراهم نيست و در نهايت دولت با پرداخت ١١ هزار ميليارد تومان از منابع عمومي به سپرده گذاران موسسات غيرمجاز سعي در حل مساله دارد: ولي اين كار موجب افزايش نقدينگي در كشور مي شود و چون اين افزايش نقدينگي ناشي از توليد نيست، به تورم دامن مي زند. اين حجم افزايش نقدينگي در كشور در حالي صورت مي گيرد كه از آغاز دولت حسن روحاني تا امروز نقدينگي در كشور افزايشي چشمگير و بيش از ١٠٠ درصد داشته است و اگر اين ميزان نقدينگي در بازار به جريان بيفتد قطعا شاهد تورم ٤٠ درصدي خواهيم بود. لذا دولت بايد به هر نحوي اين نقدينگي را از كشور جمع كند. تاكنون اين ميزان نقدينگي تحت كنترل بوده چون اقتصاد در شرايط ركودي به سر مي برد و نرخ سود به گونه اي بود كه سپرده گذاران منابع خود را از بانك ها خارج نكرده بودند. با كاهش نرخ سود بانكي و رونق گرفتن اقتصاد اين خطر بيش از هر زمان ديگري بالقوه مي شود.

* كارشناس بانكي

***

يادداشت 
اقتصاد سياسي غيرمجازها

نويسنده: جعفر خيرخواهان

محققان علوم پزشكي در پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيده اند كه براي هر بدن سالم و كارآمد وجود مقداري از انواع باكتري ها نياز است و خلاف باور عوام باكتري زدايي كامل از بدن حتي ممكن است مقاومت فرد سالم را در برابر هجوم باكتري هاي خطرناك به خطر بيندازد. در علم اقتصاد هم اين موضوع به گونه اي قابل توجيه است. مطالعه مديريت اقتصادي در بيشتر كشورهاي دنيا نشان مي دهد كه هر اقتصاد كه كارايي بالاتر دارد و توانسته كارآمدتر شود معمولا در مواجهه با رانت ها گاه كوتاه آمده و برخي صداها را با خرج كردن يارانه از جيب اقتصاد براي سياست خاموش كرده است. به همين خاطر است كه در اقتصادهاي ليبرال وقتي كه بحران مالي به وجود مي آيد دولت براي صنايع پيشران وارد ميدان شده و براي مدتي محدود به آنان كمك هايي اعطا مي كند. كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و بارها مشاهده شده كه اقتصاد به سياست و اجتماع يارانه داده تا هم رضايت هاي اجتماعي به وجود آيد و هم اينكه سياستمداران بتوانند به برخي اهداف سياسي خود دست يابند. در ماجراي اخير موسسات غيرمجاز ديده شد كه دولت از محل منابع بانك مركزي ١١ هزار ميليارد تومان را به افرادي كه مالباخته ناميد، ارايه كرد و مورد تشويق انواع تريبون ها اعم از قانونگذار و حتي سياستگذار قرار گرفت. اين رفتار در علم اقتصاد قابل توجيه نيست و هيچ اقتصادداني چنين نسخه اي را براي افرادي كه به بهانه كسب سود منابع مالي خود را در موسسه اي قرار داده اند و آينده نگري نكرده اند، تجويز نمي كند. اما اگر خود را جاي سياستمداران قرار دهيم به دليل تعميم افكار كوتاه مدت و مصلحت انديشي هاي كم عمق در سطح جامعه به اين نتيجه مي رسيم كه شايد اگر برخي اقتصاددانان داراي پرنسيپ هم جاي آنان قرار مي گرفتند چنين تصميمي مي گرفتند، به دليل كاهش اثر نگراني مالباختگان بر افكار عمومي و سياستگذاري هاي بعدي از منابع بانك مركزي براي اين كار استفاده مي كردند.
طبيعي است كه در مقطعي كه بانك مركزي يا سياستگذار پولي چشم خود را به روي تولد و توسعه موسسات غيرمجاز بسته بود و هشدارها را جدي نمي گرفت، امروز بايد براي جبران آنچه كه خود كاشته، تلاش كند و زميني كه آفت زده شده است را پاكسازي كند.سياستگذار پولي در نهايت بايد به سياست از جيب اقتصاد يارانه دهد و از منابع بيت المال و دارايي تمام مردم ايران طلب برخي افراد را كه در فضاي بي تفاوتي بانك مركزي و سياستگذاري هاي نادرست اقتصادي فريب خورده اند يا به سبب دريافت سود بيشتر ريسك كرده و منابع شان را در اختيار موسسات غير مجار قرار داده اند، بپردازد. در چنين شرايطي آنكه سود مي برد اقليت سپرده گذار و آنكه ضرر مي كند منابع بيت المال يا اكثريت مردم و در كل اقتصاد ايران است. درست است كه گاه اقتصاد براي مقاومت بيشتر در برابر تلاطم هاي سياسي و اجتماعي مجبور مي شود به سياست يارانه بدهد اما در هر اقتصاد پيشرفته اي حد و حدودي براي اين كار وجود دارد و بهتر است تا سياستگذاران اقتصادي براي كاهش هرچه بيشتر يارانه پرداختي به سياست، نورافكن هاي خود را به فعاليت هاي اقتصادي و بازارهاي كشور به موقع بيندازند و وضع موجود را رصد كنند. بديهي است هرچه نور اين نورافكن به موقع بر چهره اقتصاد بتابد هزينه درمان دردها و زخم هايي كه بر پيكر هر اقتصاد وجود دارد كاهش خواهد يافت.

* اقتصاددان

روزنامه اعتماد، شماره 4007 به تاريخ 1/11/96،

 

Print Friendly, PDF & Email