خروج احتمالی آمریکا از برجام؛ جایگاه حقوقی گشت ارشاد

صفحه دو آخرهفته

بخش اول: در این برنامه پرسیده‌ایم که واکنش ایران به خروج احتمالی آمریکا از برجام چه خواهد بود؟ مهمانان برنامه: مهدی فتاپور، عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی مهدی جلالی تهرانی، مدیر کمپین ایران اگزیت، کمپینی که خواهان پایان حضور نیروهای ایران از منطقه است. بخش دوم: در این برنامه پرسیده‌ایم که جایگاه حقوقی گشت ارشاد و اختیارات آن کدام است؟ در عمل ماموران گشت ارشاد چگونه رفتار می‌کنند؟ آیا گشت ارشاد حق خشونت دارد؟ مهمانان برنامه: نسرین ستوده، وکیل دادگستری آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email