به عبارت دیگر: نقش زنان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»

نیره توحیدی؛ استاد دانشگاه در آمریکا و پژوهشگر امور زنان و جنسیت در گفت‌و‌گو با عنایت فانی می‌گوید حرکت‌های اعتراضی اخیر در ایران که برخی آن را انقلاب زنانه نامیده‌اند، ریشه‌‌ای طولانی در تاریخ معاصر ایران دارد: «این نتیجه شاید بشه گفت حداقل ۱۱۶ سال مبارزه زنان برای حقوق اولیه‌شون بوده… اتفاق به این بزرگی یک شبه نبود… پیشینه داشت، بخصوص پیشینه این ۴۳ سال». او همچنین باور دارد که اگرچه این اعتراض‌ها بدون رهبری و برنامه مشخص است، اما مانیفست خود را دارد: «مانیفست این جنبش ترانه برای‌یه شروین حاجی‌پوره، به زبان بسیار ساده اما ملموس». نیره توحیدی مهمان این برنامه به عبارت دیگر است.

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *