نه به تهدید و رجزخوانی های جنگ طلبانه؛ آری به مذاکره و اقدامات صلح جویانه

بالا گرفتن جنگ کلامی و تشدید رویارویی بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نگرانی های جدی در افکار عمومی جهان و ايران ایجاد کرده است. رصد کردن تحولات نشان می دهد هر دو طرف حداقل تا چشم انداز نزديک برنامه و تصميمی برای آغازجنگ ندارند. طرح دولت ترامپ اعمال تحريم بی سابقه اقتصادی و انزوای جمهوری اسلامی برای نشستن پای میز مذاکره و موافقت با خواسته های آمریکا است که در راس آنها بازگشت حکومت به داخل مرزهای ایران و عدم مداخله در منطقه و کشور های دیگر قرار دارد. جمهوری اسلامی نیز می خواهد قدرت نمائی کند و نشان دهد که قادر است در صورت قطع صادرات نفت ايران، جلو صدور نفت کشورهای ديگر منطقه را بگيرد.

اما در شرایطی که پتاسیل برخورد بین دو طرف افزایش یافته است، خطای محاسبه ولو کوچک، اقدامات تحریک آمیز و برخورد های نسنجیده می تواند جرقه درگیری نظامی را زده و به مجموعه ای از واکنش های غیر قابل پیشبینی پی در پی ختم شود. ازاین رو خویشتن داری و اجتناب از هر گونه تحریک و تنش آفرینی ضرورت دارد.

ادبیات و لحن تهدید آمیز مقامات جمهوری اسلامی اعم از خامنه ای ، روحانی و فرماندهان سپاه بگونه ای است که شرایط جنگی را تداعی کرده، تناسبی با گفتمان صلح آمیز و تنش زدایی نداشته و در خدمت ماجراجویی دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن است. حسن روحانی که در سالیان ۹۲ و ۹۶ از مردم با دعوت به صلح و آشتی با دنیا و پرهیز از رویکرد های تقابلی رای گرفت و از اینکه “شیخ دیپلمات” نامیده شود، استقبال می کرد، اینک لباس سرهنگی به تن کرده و با چرخش گفتمانی به مواضع اصول گرایان افراطی و فرماندهان سپاه در سیاست خارجی نزدیک شده است. وضعیت فلاکت بار اقتصادی و ابرچالش های فزاینده متعدد اجتماعی، امنیتی، و زیست محیطی اجازه نمی دهد کشور درگیر تبعات سنگین برخورد های نظامی و یا تشدید جنگ های نیابتی شود. مردم شریف ایران و بخصوص گروه های آسیب پذیر نباید تاوان ماجراجویی و رجزخوانی مقامات حکومتی را در تشدید تقابل خارجی بخصوص در مواجه با جریان تندرو که کنترل هیات حاکمه آمریکا را در دست گرفته است، بپردازند.

به باور ما سازمان های معتقد به گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی به جمهوری عرفی ( سکولار) مقید به دمکراسی و حقوق بشر، کماکان دیپلماسی و مذاکره و خوددداری از افزایش سطح درگیری مناسب ترین راه برای عبور از گذرگاه پر خطر کنونی است. دامن زدن به تشنج و تهدید به اخلال در مسیر انتقال انرژی های فسیلی در منطقه می تواند خطر درگيری را افزايش دهد. استقبال از حمله موشکی به نفتکش های عربستان سعودی در باب المندب جمهوری اسلامی را در مظان نقض امنیت بین المللی قرار داده و تاوان آن را تاسیسات و زیرساخت های دفاعی و اقتصادی کشور پس خواهند داد.

ازاینرو به مقامات جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که دست از تهدید و رجزخوانی های جنگ طلبانه دست برداشته و بیش از این منافع ایران و زندگی مردم را با اقدامات غیر عقلانی و تحریک فرد ماجراجویی مانند ترامپ به خطر نیاندازند. فرصت گفتگو و مذاکره نباید با لجاجت و ارزیابی های اشتباه حاکمان از دست رفته و به مانند گذشته در بدترین شرایط تصمیم به مصالحه گرفته شود.

ما بر ماندن در برجام و ادامه مذاکره با اتحادیه اروپا پافشاری می کنیم؛خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های قبل از برجام از سوی دولت آمریکا را عملی ناموجه و خارج از موازین حقوقی بین المللی می دانیم که تاثیرات منفی آن فراتر از حکومت دامن مردم و کشور ایران را در بر می گیرد. اما در عین حال سياست های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و اعمال سیاست خارجی ضدآمریکایی و ضداسرائيلی باعث شده که کشور در این وضعیت دشوار قرار بگیرد. رسیدن به توافقی که به نفع صلح و امنیت در جهان باشد از یک سو نیازمند تغییر سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در منطقه، حسن همجواری با همسایگان، عادی سازی رابطه با آمریکا و دست کشيدن از شعار نابودی اسرائیل است و از سوی دیگر دولت آمریکا نیز باید از زیاده خواهی و پيش شرط گذاشتن برای مذاکره ، از اقدامات مداخله جویانه در روند دمکراسی خواهی مردم ایران و آلترناتیو سازی سیاسی برای آنان دست بردارد.

ما از نیروهای سیاسی و مدنی ایران دعوت می کنیم تا با راه اندازی کمپین ها و پویش ها مخالفت فعال خود با جنگ و تشدید فضای تخاصم، نشان دهند که ملت ایران خواهان حل و فصل مشکلات از طریق گقتگو است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران

7 مرداد 1397

Print Friendly, PDF & Email