چرا پاسخ‌های روحانی نمایندگان مجلس را قانع نکرد؟ (ویدیو)


حسن روحانی صبح سه شنبه با حضور هیاتی از دولت در مجلس، به پنج سئوال نمایندگان پاسخ داد، اتفاقی نادر در تاریخ که تنها یک بار دیگر در مورد محمود احمدی‌نژاد افتاد. با این تفاوت که برخلاف بار پیش، این بار نمایندگان پاسخ‌های او به چهار سئوال را ، قانع کننده نیافتند. مرحله بعدی چیست؟ و آیا نمایندگان واقعا به دنبال برکناری دولت حسن روحانی‌اند؟ در دور پیشین سئوال از رییس جمهوری، محمود احمدی نژاد فیلم‌هایی از برادر روسای دوقوه دیگر را رو کرد که تا سال‌ها بعد داستان بود، اما آیا حسن روحانی حرفهایی که انتظار می‌‌رفت در این جلسه مطرح شود را طرح کرد؟ مهمانان: محمدرضا سبزعلیپور، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی، مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email