صفحه دو ویژه بیستمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای (ویدیو)

قتل های سیاسی آذر ۱۳۷۷ در ایران موسوم به قتل های زنجیره ای، چرا، چطور، به دست چه کسانی و با چه اهدافی صورت گرفت؟ عاملان و آمران اکنون کجا هستند؟ واین قتل ها و آنچه در پی داشت چه تاثیری بر سیستم سیاسی امنیتی ایران گذاشت؟ مهمانان: فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، حسین باستانی، بی بی سی

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email