بهزاد نبوی: با سیاست خارجی ماجراجویانه مخالف هستم

بهزاد نبوی در گفت‌وگو با مرتضی سمیاری:

* تا در سیاست خارجی تغییر ایجاد نکنیم، هیچ اتفاقی در اقتصاد و مسائل دیگر رخ نمی دهد، فرقی هم نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد.

* من با سیاست خارجی ماجراجویانه مخالف هستم. ما موشک درست می کنیم حقمان است، آن را هوا میکنیم، ایرادی ندارد، روی آن می نویسیم مرگ بر اسرائیل بازهم ایرادی ندارد، اما چرا آن را در روز امضای برجام نشان می دهیم؟

* شاید دائی جان ناپلئونی باشد این نگاه اما من معتقد به حضور نفوذی‌ها در مراجع تصمیم گیر هستم، اتفاقات مختلف هم آن را نشان می دهد.

گفت‌وگوی «جامعه نو» با بهزاد نبوی را در اینجا گوش کنید.

ایران امروز

Print Friendly, PDF & Email