پيام به مناسبت هفتادمین سالروز بنیانگذاری جبهه‌ی ملی ایران

پيام هيئت سیاسی – اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ايران
به مناسبت هفتادمین سالروز بنیانگذاری جبهه‌ی ملی ایران

دوستان گرامی،
هفتادمین سالروز بنیانگذاری جبهه‌ی ملی ایران را به شورای مرکزی جبهه‌ی ملی ایران و اعضا و رهروان آن تبریک می گوئیم و برای همه‌ی آنان در تامین اهداف مشترک‌مان در نجات میهن از استبداد و بنیان آینده‌ای بهتر برای مردم ایران آرزوی موفقیت می کنیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تجربه‌ی تاریخی تشکیل جبهه ملی ایران را سرمشق خود قرار داده است و از همگامی با نیروهای جبهه‌ی ملی در هر عرصه‌ای استقبال نموده است و از هرگونه تلاشی برای انسجام صفوف جبهه ملی و در جهت همدلی و همگامی بیشتر نیروهای خانواده‌ی بزرگ جبهه‌ی ملی ایران پشتیبانی کرده‌است. اتحاد جمهوریخواهان ایران نیروهای جبهه ملی ایران را جزو سرمایه های ملی مردم ایران می داند و جبهه‌ی ملی ایران را که با نام ، منش و سیاست زنده یاد دکتر محمد مصدق و خدمات ارزنده‌ی این شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران عجین شده است، جزو پایدارترین نیروهای مدافع منافع ملی کشور و مردم ایران می داند.

امروز کشور ما زیر سایه‌ی استبداد در داخل و ماجراجوئی سران جمهوری اسلامی در عرصه‌ی جهانی به طرز بی سابقه‌ای منزوی شده است؛ تحریم‌های بین المللی بر ابعاد ورشکستگی اقتصاد کشور افزوده اند؛ تهدید به جنگ و درگیری به اوج خود رسیده‌است؛ سرکوب و زندان تنها پاسخ رهبران جمهوری اسلامی در مقابل هر صدای عقلانی برای ارائه‌ی راه حل در جهت برون رفت کشور از این تنگنای بزرگ است. رهبران جمهوری اسلامی بعد از چهل سال حکومت هم چنان بر ادامه‌ی نقض حقوق و محدود کردن آزادی های اولیه‌ی مردم ایران مصراند، همه‌ی حقوق مردم از حق انتخاب پوشش تا حق انتخاب آزادانه‌ی حکومتگران را لگد مال امیال خود می کنند.

در شرائط بحرانی کنونی که منافع ملی کشور ما از هر سو در خطر است و جمهوری اسلامی ناتوان از دفاع واقعی از این منافع است و خود بیش از هر زمانی فاقد اعتبار نه فقط در سطح بین المللی بلکه در عرصه‌ی ملی است، نیروهای جبهه‌ی ملی ایران با توجه به ذهنیت تاریخی مردم از این جبهه تحت رهبری دکتر محمد مصدق در استیفای حقوق ملی ایران، در عرصه‌ی بین المللی و در ایجاد شرائط آزادبرای فعالیت همگان در عرصه‌ی ملی، می توانند نقش ارزنده‌ای در همکاری نیروها و تلاش مشترک در این مسیر ایفا نمایند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران بارها تاکید کرده‌است که جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نيازمند نیروهائی است که بتوانند تلاش ملی مردم ایران در دفاع از حقوق خود را منعکس نموده و بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر مردم بگشايند و راه برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود را در برابر آن ها هموار سازند. ما عمیقا اعتقاد داریم که نیروهای ملی و جمهوریخواه ایران توانائی و امکان تبدیل شدن به چنین نیروئی را دارند. ما باید اراده برای انجام این کار بزرگ را در صفوف خود تقویت کنیم. اعتقاد به حق حاکمیت بلامنازع رای مردم در تعیین نوع حکومت و تبعیت همه‌ی ارگان‌های حکومتی از همین رای، جدائی دین از دولت و التزام بر منشور جهانشمول حقوق بشر از پايه های مشترک فکری همه‌ی ماست.

دوستان گرامی
در هفتادمین سالگرد بنیانگذاری جبهه‌ی ملی ایران هنوز هم اهدافی که این جبهه و رهبر آن‌ دکتر محمد مصدق دنبال می کردند، متحقق نشده است. پیروزی‌های ملت در آن سال‌ها با کودتای شاه و حامیان خارجی‌اش به تاراج رفت، اما نقشی که جبهه‌ی ملی و محمد مصدق بر صفحه‌ی تاریخ این کشور زده‌اند، هرگز زودودنی نیست. نام جبهه‌ی ملی و مصدق با دفاع از منافع ملی کشور و تحکیم حاکمیت ملی پیوند ناگسستنی دارد.

دست همه‌ی شما را به‌گرمی می فشاريم و برای شما در ادامه‌ی راه دکتر محمد مصدق در هفتادمین سالگرد بنیانگذاری جبهه‌ی ملی ایران، آرزوی موفقيت داريم

هيات سیاسی – اجرايی
اتحاد جمهوریخواهان ايران
۳ آبان ۱۳۹۸ – ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹

Print Friendly, PDF & Email