میزگرد: چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟

«میزگرد جمهوری خواهی»

چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟

مهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی

۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *