فصلنامۀ پژوهش‌های فرهنگی “آرمان” شماره ۱۴‏ منتشر شد

چهاردهمین شمارۀ فصلنامۀ پژوهش‌های فرهنگی آرمان زمانی ‏منتشر می‌شود که با تاسف بسیار در ماه‌های اخیر، بیماری ‏جهانگیر کوید ۱۹ انسان‌های بیشماری را به کام نیستی کشانده ‏و چهرۀ زندگی بشر را دگرگون ساخته است.  باشد که همبستگی ‏جهانی و نیروی دوران ساز علم بر این بحران چیره شود.‏

ویژگی آرمان، طرح پژوهش‌های سنجشگرانه، شرح فعالیت‌های ‏مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور، بازتاب فعالیت‌های ‏هنرمندان و محققان نسل‌های جوانتر در کنار پیشکسوتان و ‏مشارکت اهل فرهنگ از مناطق مختلف آمریکا و جهان است. آرمان ‏توسط بنیاد فرهنگی آرمان، به بنیادگذاری ساموئل دیّان، مدیر ‏مسئول مهدی سیاح زاده و سردبیری فصلنامه و تارنما با ‏شیریندخت دقیقیان منتشر می‌شود‎.‎‏

فهرست آرمان ۱۴‏

پروندۀ ویژه:‏گفتگوهای امروز با افق‌های محمدتقی بهار ‏

یادداشت سردبیر –  شیریندخت دقیقیان:  نقد و گفتگوی افق‌ها ‏
محمد حسین ابن یوسف: بهار و دشتی در سپهر سیاست ایران  ‏
مژده بهار: مصاحبه با پروانه بهار به مناسبت انتشار کتاب ‏مرغ سحر ‏
مرتضی حسینی دهکردی: مرغ سحر ناله سر کن! ‏
هادی بهار:  دماوندیۀ ملک الشعرای بهار ‏
پروفسور شهین سراج: پژوهش بهار و نظم اندرزنامۀ آذرباد مهر ‏سپندان ‏
اردشیر لطفعلیان:  یادی از ملک الشعرای بهار  ‏
پژوهش‌ها و آفرینش‌های ادبی، هنری و  فرهنگی
غفور میرزایی – مرتضی حسینی دهکردی؛ یادداشت‌هایی دربارۀ ‏کتابچۀ حکمت و آیین رندی ‏
ساموئل دیان:  متن کتابچۀ حکمت و آیین رندی- بخش اول ‏
پروفسور حسن جوادی: یادمانده‌های من از غلامحسین ساعدی  ‏
جهانگیر صداقت فر: متن سخنرانی در بزرگداشت سلیمان حییم ‏
تازه‌های باهَمِستان:  برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت‌ها ‏و سازمان‌های مردم نهاد ایرانیان
امید طوطیان: خواننده‌ای نوآور درجستجوی معنا، عشق و دوستی ‏
حوا سلیمی: دلنوشته‌ای از بیست سال تجربۀ آموزش زبان مادری ‏به نسل مهاجرت در شیکاگو ‏
شیرین ربان سازندۀ فیلم مستند “میان صدف‌ها” پیرامون آثار ‏هنری موسی حییم جلیل‌هارونی ‏
یادداشت سردبیر: ملیحه تیره گل خود، کاروانی بود… ‏
ملیحه تیره گل: شناخت خود، مغاکی به ژرفای تردید – معرفی ‏رمان نویس فهیمه فرسایی

تاریخ
احمد کاظمی موسوی: گشتی در دیار ترنم: برآمد برنامۀ گل‌ها ‏
مجید جهانبانی:  نیروی هوایی ایران و خاطرات هواپیمایی ‏
شهرام الیاس زاده: وحشی بافقی، طبع بلند و زندگی دشوار- ‏ادب و حکمت به زبان مردم کوچه و بازار ‏
ستون “داستان من”: سودابه رکنی- من وکرونا ‏

فلسفه و عرفان
مهدی سیاح زاده-بازنویسی داستان مثنوی مولوی: داستان ‏صورتگری رومیان و چینیان  ‏

یادبودها
به نکوداشت یاد فرزانه تاییدی  – به نکوداشت یاد نجف ‏دریابندری ‏

نقد، معرفی و بررسی کتاب
محمد حسین ابن یوسف: گزیده‌ای از مقاله‌های شفق سرخ علی دشتی  ‏
هادی بهار: گلزار بهار ‏
پریوش سیم و زر: مجموعه‌های داستانی ‏

شعر: ‏
شاداب وجدی؛  محمدرضا شفیعی کدکنی؛ نادر مجد؛ جهانگیر صداقت ‏فر  ‏

فصلنامه شماره ۱۴ را در این لینک بخوانید

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *