بررسی گفتمان جمهوری خواهان تحول طلب

بررسی گفتمان جمهوری خواهان تحول طلب با حضور مهدی فتاپور ، از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان

مجری برنامه: مهدی نخل احمدی
تلویزیون آزادی

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.