میزگرد: مناسبات اسرائیل و امارات شکستی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی

«میزگرد جمهوری خواهی»
مناسبات اسرائیل و امارات شکستی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی
مهمانان: حسن زهتاب، حمید شیرازی، کیانوش خاکسار و مزدک لیماکشی
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.