حمله مامورین امنیتی و چماقداران لباس شخصی به حریم دانشگاه شریف و سرکوب دانشجویان را محکوم می کنیم

شامگاه روز یکشنبه ،دهم مهر ماه مامورین امنیتی و لباس شخصی به دانشجویان متحصن دانشگاه شریف که تقاضای آزادی هم دانشگاهی های دستگیرشده در روزهای اخیر را داشتند ، یورش بردند.  در این یورش وحشیانه تعداد زیادی از دانشجویان ونیز استادان  مصدوم و بیش از سی نفر دستگیر شدند .

دانشجویان شریف، مدیریت دانشگاه و در راس آنان رییس دانشگاه جلیلی و دکتر زلفی گل، وزیر علوم را مسئول و ناتوان و بی کفایت از تامین امنیت دانشگاه و دانشجویان می دانند و اعلام کرده اند که تا آزادی همه دانشجویان دستگیر شده، از هرگونه حضور در کلاسهای درسی چه به صورت حضوری و چه مجازی خودداری میکنند و دانشجویان و اساتید دانشگاههای سراسر کشور را به همراهی ،پشتیبانی و همبستگی  با خود فرا خوانده اند .

اتحاد جمهوری خواهان ایران، سرکوب وحشیانه دانشجویان دانشگاه شریف را محکوم میکند و خواستار آزادی فوری همه دستگیر شدگان دانشگاه شریف و تامین و تضمین امنیت پایدار برای تحصیل و تدریس و تحقیق دانشجویان و استادان و محققین این دانشگاه معتبر در سطح جهانی است .

هیات سیاسی ـ اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۱ مهر ۱۴۰۱
۳ اکتبر ۲۰۲۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *