بیانیه در محکومیت اتفاقات دردناک روز دوشنبه در دانشگاه تهران

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی این رفتار پلیسی و سرکوبگرانه را محکوم می کند، مسئول قانون شکنی‌ها و رفتار سرکوبگرانه حراست را مدیران دانشکده و دانشگاه می‌داند و نسبت به تکرار این رویه و عواقب آن هشدار می‌دهد. همچنین با تمام توان از حقوق ضایع شده دانشجویان دفاع کرده و خواهان بازخواست عاملان این تخلفات است.

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
در محکومیت اتفاقات دردناک روز دوشنبه بیست و پنجم مهر ۱۴۰۱

به نام خدا

اتفاقاتی که در دانشگاه تهران رخ داده است یک فاجعه انسانی و هتک حرمت دانشگاه است. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تجمعی مسالمت آمیز به اعتراض مدنی دست زدند تا مانند همیشه صدای محذوفان و جان به لب رسیدگان از بی‌عدالتی و استبداد باشند، اما با سرکوب و خشونتی کم‌سابقه مواجه شدند.

روز دوشنبه ۲۵ مهرماه در حین تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حضور نیروهای حراست در دانشکده و همچنین نیروهای لباس شخصی در بیرون دانشکده باعث ایجاد رعب و وحشت بین دانشجویان شد. پس از اتمام تجمع، جلوی در دانشکده نیروهای حراست کارت دانشجویی تعداد زیادی از دانشجویان را ضبط کرده و دانشجویان را تهدید کردند که عکس‌هایتان را می‌بینیم و شناسایی‌تان می‌کنیم. علاوه بر این، در کیوسک انتظامات دانشکده تعدادی از دانشجویان را بازخواست کردند.

بر اساس گزارش‌هایی که به دست انجمن اسلامی رسیده؛ حضور گسترده نیروهای حراست منجر به درگیری و دنبال کردن دانشجویان در اطراف دانشگاه و روی پل هوایی، برخورد فیزیکی با دانشجویان و برخی اساتید، تفتیش ماشین دانشجویان و حتی انتقال چند دانشجو به اتاقک نگهبانی و ضرب و شتم شدید آنها شد به طوری که به انتقال برخی از آن دانشجویان به مراکز درمانی منجر شد.

این رفتارهای فاجعه‌بار مصداق بارز از بین رفتن کرامت انسانی دانشجویان و تجاوز به حریم دانشگاه است. حراست دانشگاه که موظف به حفظ امنیت دانشجویان است خود عامل درگیری و ناامنی دانشجویان شده است.

در چنین شرایطی مسئولین دانشگاه با ابزار تهدید و برچسب زنی سعی در سرکوب دانشجویان دارند که خلاف قانون و مسئولیت‌های آنان است. مدیران دانشگاه از یک سو شعار گفت‌وگو می دهند و از سوی دیگر با مشت و لگد و تهدید به هر انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان پاسخ می‌دهند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی این رفتار پلیسی و سرکوبگرانه را محکوم می کند، مسئول قانون شکنی‌ها و رفتار سرکوبگرانه حراست را مدیران دانشکده و دانشگاه می‌داند و نسبت به تکرار این رویه و عواقب آن هشدار می‌دهد. همچنین با تمام توان از حقوق ضایع شده دانشجویان دفاع کرده و خواهان بازخواست عاملان این تخلفات است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *