در پشتیبانی از فراخوان «شورای همآهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» به اعتصاب

در هفته های گذشته نیروهای نظامی، امنیتی و لباس شخصی‌ها، طی یک سرکوب سیستماتیک اعتراضات مردم و ضمن  تعرض به حریم مدارس و فضاهای آموزشی کشور، جانِ عزیزِ تعدادی از دانش‌آموزان و کودکان را به بی‌رحمانه‌ترین شکل در سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، کردستان، آذربایجان وخراسان گرفته اند. بسیاری ازدانش آموزان بازداشت وتعداد زیادی نیززخمی و آسیب دیده اند .

به این مناسبت شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با احساس مسئولیت و در اعتراض ومحکومیت سرکوب خونین وکشتارو اذیت وآزار دانش آموران سه روز پنجشنبه ۲۸ ، جمعه ۲۹ و شنبه‌۳۰ مهر را به یاد جانباختگان اعتراضات، عزای عمومی و روز یکشنبه اول و دوشنبه‌ دوم آبان را تحصن عمومی معلمان اعلام کرده است

اتحاد جمهوری خواهان ایران ضمن پشتیبانی از فراخوان مزبور، یک بار دیگر سرکوب جوانان میهن در خیابان ها وکشتار و دستگیری وبازداشت  گسترده در هفته های اخیررا به شدت محکوم میکند وخواستار آزادی همه دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی است .

هیات سیاسی-اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران

اول آبان ۱۴۰۱ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۲)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *