همگامی جمهوری خواهان سکولار دموکرات: شادباش نوروز ۱۴۰۲

نوروز، این سنت و آئین دیرین را به مردم ایران شادباش می گوییم. نوروز ۱۴۰۲ بشارت دهنده توامان بهار طبیعت و سیاست و ضرورت تداوم تلاش ها برای به سر انجام رسیدن جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است.

 به امید رهایی و شادی و پیروزی برای مات ایران
همگامی جمهوری خواهان سکولار دموکرات

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *