گزارش ها و مصاحبه ها در باره کنفرانس مطبوعاتی همگامی-۲

گزارش صدای آمریکا از نشست مطبوعاتی «ائتلاف همگامی» در دانشگاه لندن


نشست خبری اتحاد جمهوری‌خواهان
پنج حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایران روز ۱۴ فروردین در کتابخانه مرکزی دانشگاه لندن کنفرانس مطبوعاتی همگامی برای جمهوری‌ سکولار دمکرات در ایران را برگزار کردند. گزارش و گفت‌وگوی طناز خامه، خبرنگار ایران اینترنشنال با مهدیه گلرو و مهدی فتاپور، از اعضای همبستگی جمهوری‌خواهان ایران


پنج حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی ائتلاف «همگامی برای جمهوری‌ سکولار دمکرات در ایران» تشکیل دادند

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *