جایزه صلح نوبل برای نرگس محمدی بیانگر برحقی او و پویایی و استقامت جنبش زن ،زندگی ،آزادی است.

کمیته جایزه صلح نوبل امروز در اسلو پایتخت نروژ با شعار همیشه ماندگار «زن زندگی ازادی»، جایزه امسال را به خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان حکومت اسلامی ایران بسر میبرد، اعطاء کرد.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران دریافت این جایزه بسیار معتبر بین‌المللی از سوی خانم نرگس محمدی را به پاس از خودگذشتگی، دلاوری و استقامتش در مبارزه برای حقوق انسانی همه ایرانیان و بویژه حقوق برابر برای زنان، به او تبریک میگوید و از حکومت اسلامی ایران میخواهد که فوراً ایشان را از زندان آزاد کند.

هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری‌خواهان

چهاردهم مهر ماه ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *