دگردیسی نسلی در صاحب منصبان سیاسی ایران

این مقاله به مطالعه برخی ویژگیّهای مهم صاحب منصبان سیاسی در جمهوری اسلامی میپردازد که بیش ازچهار دهه بر اریکه قدرت تکیه زده اند. بانگاهی ریزبیسن به آینده، مقاله چشم اندازی از فرایند تحول مسند نشینان را به دست می دهد از تغییراتی که انتظار می رود طی پنج تا ده سال آینده رخ دهد سخن می گوید. علاوه بر این نویسنده روند ورود به مدار قدرت در رزیم اسلامی را بررسی می کند تا ببیند که ایا «حلقه قدرت» در حال انقباض است یا خیر.

مقاله در فرمت پی دی اف

منبع: ایران آکادمیا

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *