ویژه نامه گاهنامه‌ی «برابری»، به مناسبت ۸ مارس

اولین ویژه نامه گاهنامه‌ی «برابری»، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، اسفند ماه سال ۱۴۰۲ 

 موضوع ویژه نامه: داستان های کوتاه زنان
 گاهنامه‌ی “برابری” نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان،

 زیر نظر شورای سردبیران: منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، علی صمد

 همکاران این شماره: حمیرا احمدیان، خاطره عبودی، نیکی نیا میمندی، پروین عرفانی، رویا الف، آذر گل آرا، فریبا خانلی، نرگس کرمی، شهلا شکوفی، شاپرک راد.

 آدرس تماس با گاهنامه “برابری”:

gahnamebarabari@gmail.com


فهرست مطالب:

 یادداشت شورای سردبیران گاهنامه “برابری”، صفحه یک
 کاج/حمیرا احمدیان، صفحه دو تا هفت
 سایه در سایه سار/خاطره عبودی، صفحه هفت تا سیزده
 آذر هزار و چهارصد و یک/نیکی نیا میمندی، صفحه سیزده تا بیست
 عرق/ زورا نیل هرستون/ترجمه پروین عرفانی، صفحه بیست تا بیست و هفت
 کاش اسمم را می‌گذاشتند دریا/رویا الف، صفحه بیست و هفت تا سی
 دکمه سر دست/آذر گل آرا، صفحه سی تا سی و پنج
 حکمت خانم/فریبا خانلی، صفحه سی و پنج تا سی و نه
 ربابه جان/نرگس کرمی، صفحه سی و نه تا چهل و یک
 پتوی یشمی/شهلا شکوفی، صفحه چهل و یک تا چهل و سه
 حجاب اجباری در چند تصویر/شاپرک راد، صفحه چهل و سه تا چهل و چهار
 خاطرات/ رویا- الف، صفحه چهل و چهار تا چهل و شش.

لینک ویژه نامه گاهنامه برابری

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *