بیانیه: حمایت از ایده گفتمان ملی سراسری، برای همگرایی و تفاهم ملی جهت گذار به دمکراسی

حمایت بیش از ۱۶۰ کنشگر و رسانه شبکه ای جمهوری خواه سکولار دمکرات از ایده گفتمان ملی سراسری، برای همگرایی و تفاهم ملی جهت گذار به دمکراسی

 بیانیه همگرایی جمهوری خواهان شبکه ای، در رابطه با پشتیبانی از گفتگوی ملی سراسری 

ما امضاء کنندگان زیر، جمهوری خواهان سکولار دمکرات، فعالین شبکه ای و رسانه های مجازی شبکه ای، از “گفتگوی ملی سراسری” پیشنهادی در بیانیه سیاسی و اجتماعی (۱)، استقبال میکنیم.

بیش از ۲۳۰ نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی در بیانیه ای بحرانهای مبتلابه جامعه ایران در زمینه های بوم زیستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را که حاصل ۴۵ سال حکومت دینی مسلط بر کشور ایران است را برشمرده اند.

چهار فراز از بیانیه ۲۳۰ نفر عبارتند از:

۱- ….. در آمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی یافته و هم اکنون هم برای این رقم در امسال، افزایش ۶۹ درصدی پیش بینی شده است. دلار نیز از اواسط بهمن گذشته از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرده و با رشد ۱۳۸ درصدی در دوره دو ساله دولت رئیسی، دامنه خطّ فقر را به درآمدهای ۲۵ میلیون تومانی رساند. …اکنون بنا به ارزیانی میانه روانه، حدود ۳۰ درصد جمعیتِ ایران زیر خط فقر می زیند و ۴۰ درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقراَند….

۲- خصلت نمایِ طبقهِ حاکم ذی نفع در کلّی ترین شکل، ادغام همه جانبه نظامی- اقتصادی و سیاسی- امنیتی در ساختار نهاییِ دولت در ایران است. برای نشان دادن تنها سطح بسیار کوچکی از این ادغام، میتوان به ورود نظامیان به مهمترین بخش های صنعت مانند نفت و گاز اشاره کرد. …

۳- از سوی دیگر به لحاظ ایدئولوژیک، سیاستِ فرهنگیِ معطوف به سیادت جوییِ قشری از فقها، استقرار نوعی روحانی سالاری و دینی دنیازده را حاکم ساخته که خود در شکاف های طبقاتی و گسترش فساد و اختلاس و دیگر ویرانگری های اجتماعی ذی سهم است. …

۴- مذهبِ به اصطلاح “اصول گرای ولایی” به وضوح در برابرِ بحران معیشتی، تعمیق فزاینده شکاف های طبقاتی، گسترش فساد و اختلاس، ناهنجاری ها و آسیب های دهشتناک حاضر، یا مسکوت است و یا خود سهیم در مناسبات و توجیه گرِ مسببان وضع موجود. با آن که این کارنامه، سرشار از ناتوانیها، سوء مدیریت ها، فسادها، فشارها و خشونت هایی است که حیات ملت را در همه عرصه ها تهدید میکند، اما جلوه های کنشگری های مدنی در متن جامعه، بارقه هایی از امید را نوید میدهند که به شرط سازمان یافتگی، فرصت ساز خواهد بود. …

به نظر‌ نگارندگان این بیانیه، بررسی‌های علمی و کارشناسی، آینده خطرناکی را برای ایران در دو دهه آینده پیش بینی می‌کنند. بی‌آبی یا به عبارت دیگر ورشکستگی آبی، و فرونشست مرتبط با آن، فرسایش زمین و خاک، تخریب روزافزون محیط زیست، نابرابری جنسیتی، آموزش نامناسب، انزوای بین‌المللی و سایر موارد مرتبط تنها مثالهایی هستند که نیاز به حرکت به سوی توسعه دموکراتیک پایدار را به یک ضرورت برای جلوگیری از نابودی سرزمینی ایران تبدیل کرده و نیاز به همگرایی و همراهی نیروهای دموکراتیک را به یک راه حل ناچار تبدیل کرده است.

۲۳۰ نفر راه حل را در رسیدن به گفتگوهای ملی سراسری میبینند و مینویسند:

…گفتگو در راستای نیل به نوعی گفتمانِ هم گرایی و وفاق ملی پیرامون گذار به دمکراسی. همچنین تامین یک جمهوری راستین، تفکیک نهادهای دین و دولت، برقراری حاکمیتِ قانون بنیاد و آزادی و عدالت محور، پیگیری سیاسی مستقل و ملی، صلح و خلع سلاح عمومی در منطقه و تنش زدایی با همسایگان.

ما امضاء کنندگان ذیل، فعالین شبکه ای و رسانه های مجازی شبکه ای جمهوری خواه و معتقد به تکثرگرایی سیاسی و اجتماعی، یکپارچگی ارضی، ساختار غیر متمرکز قدرت و خواهان گذار خشونت پرهیز از حکومت اسلامی و تاسیس نظام جمهوری سکولار دمکرات، فارغ از هرگونه امتیاز موروثی، دینی، ایدئولوژیکی و مادام العمری در ایران هستیم. 

نظامی مردم سالار و غیر متمرکز که با قبول منشور جهانی حقوق بشر، در راه عدالت اجتماعی و احقاق حقوق مشروع تمامی اقشار و طبقات مردم و رفع کلیه تبعیضات علیه اتنیک ها و اقلیتها، در سراسر کشور گام بردارد. استقلال، آزادی، برابری، توسعه دمکراتیک پایدار و حفظ محیط زیست و رفاه، رفع تبعیض اتنیکی، دینی، جنسی/ جنسیتی از ارکان مهم دیگر این گفتگو هستند، امضاء کنندگان ذیل بر همین اساس و با اتکا به اصول یاد شده، از پیشنهاد «گفتگوهای ملی سراسری» در بیانیه مذکور حمایت و استقبال می‌کنند.

نگارش و تدوین توسط:

رسانه همگرایی جمهوری خواهان متشکل از کانالها، شبکه ها و شخصیت های منفرد جمهوری خواه دمکرات

https://t.me/hamgerayerInternetRepublic

رسانه همگرایی جمهوری خواهان 

امضاء ها:

الف) نام کانال های‌ تلگرام و رسانه های اجتماعی و گروه های شبکه ای جمهوری خواه عضو ‌و‌ غیر‌ عضو‌ در‌ رسانه همگرایی جمهوری خواهان

۱- رسانه همگرایی جمهوری خواهان (نگارش و تدوین بیانیه؛ https://t.me/hamgerayerInternetRepublic)

۲- رسانه اجتماعی سیمای جمهوری ایران

۳- کانال تلگرام همراه با جنبش زن زندگی آزادی

۴- کانال تلگرام میدان دمکراسی و جمهوری ایران

۵- اینستاگرام ندای جمهوری ایران

۶- کانال تلگرام نشریه جمهوری خواهان ایران

۷- کانال تلگرام اتحاد جمهوریخواهان داخل کشور 

۸- کانال تلگرامی دمکراسی، جمهوری، توسعه پایدار

۹- کانال تلگرام اکبر کریمیان

۱۰- کانال تلگرام صدای موج آزادی

۱۱- کانال تلگرام یادداشتهای کوروش پارسا

۱۲- گروه تلگرامی توسعه دمکراتیک پایدار

۱۳- انجمن آزادیخواهان آتلانتا 

۱۴- کانال اطلاع رسانی حسن نایب هاشم

۱۵- پویش جمهوریخواهان سکولار علیه تبعیض  

۱۶- کانال تلگرام میراصغر موسوی

۱۷- جمعی از جمهوریخواهان سکولار دمکرات ایران – مونترال

۱۸- شبکه زن زندگی آزادی، بلژیک

۱۹- کانال تلگرام حزب دمکرات ایران

۲۰- کانال تلگرام مجله ملیون جمهوریخواه ایران

۲۱- هفته نامه قلم معلم

۲۲- کانال تلگرام جمهوری سکولار ایرانی

۲۳- کانال تلگرامی ضد دیکتاتوری

۲۴- کانال کمپین نه به اعدام (NoToExecutionCamp)

۲۵- کانال تلگرام حمید آصفی

۲۶- کانال تلگرام بنیاد ملی ایران

۲۷- کانال تلگرام کوچه رندان

۲۸- حامیان حقوق بشر در بُستن

۲۹- کانال آکسیون مونترال

۳۰- کانال تلگرام حمایت از جنبش زن زندگی آزادی 

۳۱- کمیته نه به جمهوری اسلامی، کمیته اورنج کانتی

۳۲- کانال تلگرام «آزادی یا آزادی» 

۳۳- جمعی از جمهوریخواهان دمکرات ایران- نیویورک

۳۴- کانال تلگرام “آزادی عدالت اجتماعی میآورد” 

۳۵- رسانه با هم شهر کلن

۳۶- پشت عینک دیگران

۳۷- کانال تلگرام دیدگاهی دیگر

۳۸- کانال تلگرام توسعه پایدار

۳۹- کانال تلگرام‌ پیش‌ نویس قانون اساسی ایران فردای ما

۴۰- گروه تلگرامی کوروش‌زعیم- یاران

۴۱- کانال تلگرام هادی زمانی (www.hadizamani.com)

۴۲- کانال تلگرامی “گپ های سه شنبه ها” کانال رسمی کاظم کردوانی

۴۳- فیس بوک‌ ندای جمهوری‌ ایران

۴۴- کلاب هاوس گفتمان ملی ایران

۴۵- کانال تلگرام سرنوشت را باید از سر نوشت

۴۶- رادیو عصر جدید

۴۷- صفحه فیس بوکی لیبرال دمکراسی و جمهوری، صفحه فیس بوکی دیده بانی فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، کمپین فرهنگی صفحه فیس بوک ضد تبعیض در ایران

۴۸- صفحه توییتر کیقباد اسماعیل پور 

۴۹- گروه تلگرام سیتادل- حقوق بشر در دنیا

۵۰- کانال تلگرام جمهوریخواهان آرمان‌های دمکراتیک

۵۱- صفحه توییتر محمد منظرپور (manzarpour@)

۵۲- کانال اخبار اعتراضات مردمی

۵۳- کانال تلگرامی و‌ اینستاگرام آزادی برابری دمکراسی 

ب) نام و‌نام خانوادگی فعالین شبکه ای جمهوری خواه‌ عضو‌و‌ غیر‌عضو‌ در رسانه همگرایی جمهوریخواهان: 

۱- منصور‌ فرهنگ 

۲- کوروش پارسا

۳- سعید رضا راد 

۴- بهروز بیات 

۵- هادی زمانی

۶- اکبر کریمیان 

۷- حمید آصفی

۸- رضا قرشی 

۹- عباس خرسندی

۱۰- مهرگان وثوق 

۱۱- کوروش زعیم

۱۲- نیما بهرامی 

۱۳- مجید عبدالرحیم پور 

۱۴- مهرداد آهنخواه 

۱۵- کیقباد اسماعیل پور

۱۶- آرش‌ آذرخش 

۱۷- ارسلان کهنمویی پور

۱۸- محمد خاکساری 

۱۹- سعید تهرانی 

۲۰- حسین ایرانی 

۲۱- داوود پارسیان

۲۲- امیر ابوالحسنی 

۲۳- حسن توانا

۲۴- صبا شاهچراغی

۲۵- ژانت اقدسی 

۲۶- میلاد لرستانی

۲۷- پرویز زندی نیا 

۲۸- سعید یاوری

۲۹- نادر‌ نوری‌زاده

۳۰- شاپور بهرامی

۳۱- ناصر جمالی

۳۲- داوود احمدلو، 

۳۳- حسن نایب هاشم 

۳۴- ماندانا حسینی

۳۵- محمد ابوطالبی 

۳۶- فواد کعبی

۳۷- کمال رحمانیان 

۳۸- ماشالله قدسی 

۳۹- علی فکری

۴۰- فاطمه سنبل 

۴۱- اسماعیل حجازی فر

۴۲- یحیی سالاری، آلمان

۴۳- بهمن فرهبخش، آلمان

۴۴- رضا ترابی 

۴۵- سهند افشارا 

۴۶- پونه بیگ محمدی 

۴۷- رضا دلقوی 

۴۸- بهرام امامی 

۴۹- حسین نداوش 

۵۰- مهرداد صمدزاده، کانادا

۵۱- علاالدین فاضل 

۵۲- یوسف جاهدی

۵۳- فروزا پورکی

۵۴- امید امیدی

۵۵- کهن دیارا

۵۶- محمد حسین شمسایی

۵۷- ایاز آسیم

۵۸- پروین ملک

۵۹- نیما مشعوف

۶۰- رضا هوشمند 

۶۱- امید نبوی

۶۲- پیمان علیقلی طایف 

۶۳- بهنام بیات

۶۴- ابی شمس

۶۵- محمود پارسایی

۶۶- اشکان سعیدنژاد

۶۷- یوسف محمدی 

۶۸- کیانوش ‌خاکسار

۶۹- احمد مشعوف

۷۰- الهه مشعوف

۷۱- ابولقاسم مهیمانی

۷۲- محسن صفراللهی 

۷۳- شقایق گودرزی

۷۴- مسعود شب افروز 

۷۵- شهناز شیردلیان 

۷۶- پرویز گلگیری 

۷۷- منیژه صبا 

۷۸- عباد عموزاد

۷۹- آذر سنجری

۸۰- اسماعیل زرگریان

۸۱- داوود غلام آزاد

۸۲- اسماعیل صفرزاده

۸۳- شیده ایمانی

۸۴- شهره درودی 

۸۵- مسعود لدنی

۸۶- پروین کهزادی

۸۷- مهدی انصاری

۸۸- مجید حبیبی

۸۹- اشکبوس طالبی 

۹۰- کامران پارسایی

۹۱- حسین غبرایی

۹۲- ساچلی حکمت طلب 

۹۳- عادل اسدنیا

۹۴- بهروز جمشیدیان 

۹۵- بهنام شادروان

۹۶- بابک ادیبیان

۹۷- الن اکباتانی 

۹۸- اکبر کرمی

۹۹- آرش‌تهرانی

۱۰۰- احسان حکیمی

۱۰۱- بهرام ‌رستا، آلمان

۱۰۲- حسین جوادزاده

۱۰۳- نیما بهرامی

۱۰۴- محسن حافظی

۱۰۵- ارسلان کهنمویی پور

۱۰۶- ژینوس توکلی

۱۰۷- تقی توکلی

۱۰۸- محمد منظرپور، خبرنگار

۱۰۹- فرزانه مهدوی

۱۱۰- کیانوش‌کشتی آرا 

۱- متن کامل بیانیه ۲۳۰ نفر:

https://cutt.ly/Cewe2DAf

لینک تلگرام رسانه همگرایی جمهوری خواهان

https://t.me/hamgerayerInternetRepublic

ایمیل تماس با رسانه همگرایی جمهوری خواهان

scadi09@gmail.com 

گزارش ویدیویی ژانت اقدسی از همگرایی جمهوری خواهان سکولار دمکرات و این بیانیه: 

Print Friendly, PDF & Email

One comment

 • من امروز چند ساعتی آنلاین جستجو کردم، اما هرگز مقاله‌ای دلنشین مانند مقاله‌ی شما پیدا نکردم.
  از دیدگاه من، اگر تمام صاحبان
  سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان محتوای خوبی مانند شما تولید کنند، اینترنت بسیار مفیدتر خواهد بود.
  من نتوانستم از نظر دادن خودداری کنم؛ فوق‌العاده
  نوشته شده است! فوراً خوراک RSS شما را می‌گیرم زیرا نمی‌توانم
  لینک اشتراک ایمیل شما یا سرویس اشتراک خبری را پیدا کنم.

  ممکن است بگویید که دارید؟ لطفاً
  اجازه دهید من مطلع شوم تا اشتراک بگیرم.

  متشکرم. حالا زمان مناسبی برای تدارک دیدن برای آتیه و شاد بودن
  است. این پست را خواندم و اگر امکان داشته باشد، می‌خواهم به شما چند پیشنهاد بدهم.
  ممکن است در آینده مقالاتی ارائه دهید
  که به این موضوعات پرداخته باشد.
  من علاقمندم که بیشتر در
  مورد آن بیاموزم. بنده بیش از 3 ساعت
  امروز آنلاین بودم، اما هیچ مقاله‌ای به جذابیت مقاله شما ندیدم.
  به نظر من، اگر تمام صاحبان سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان محتوای مرغوبی مانند شما تولید کنند، وب
  خیلی بهتر خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *