گفت و گو در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

گفت و گو با حسین موسویان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیات اجرایی – رهبری جبهه ملی ایران

موضوع: “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

مجری برنامه: پوریا مطهری، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور 

برنامه ای از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پخش از تلویزیون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *