تشکیل حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

کنگره مشترک سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت و کنشگران چپ، با تشکیل «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» به کار خود پایان داد. کنگره مشترک طی سه روز (۱۰ تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۳۰ تا ۱ آوریل) برگزار شد و طی این سه روز پس از تصویب آیین نامه کنگره مشترک، اساسنامه، منشو ر حزب جدید و نیز انتخاب نام تشکل جدید در دستور کار کنگره قرار گرفت. مورد بحث واظهار نظر قرار گرفت. اولین سندی که مورد تایید قرارگرفت اساسنامه بود.

دومین موضوع، بررسی منشور های پیشنهادی بود. چند منشور به کنگره ارائه شده بود که پس از یک دور بحث روی منشور یکی از آن ها تحت عنوان «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی» به عنوان سند پایه برگزیده شد. در این سند بر مبانی ارزش ها دیدگاه ها و اهداف حزب جدید تاکید شده است. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی ـ قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، مزدبگيران و تهيدستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می کنيم.

حزب جدید اعلام می کند که طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری است و حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده آزاد مردم‌ و برای مردم مى‌داند، به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به حاکمیت قانون، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بند است و برای تعمیق و گسترش دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه می کند.

این حزب خود را جزئی از جنبش چپ می داند و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، بر اين باور است که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند.

حزب جدید اعلام کرده است که مخالف جمهوری اسلامی بوده و جمهوری اسلامی را مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران می داند و برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کند. از نظر این حزب گذار از جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهيدستان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی این حزب برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، جنبش زنان، نهادهای مدنی، جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان جامعه استوار است.

انتخاب نام یکی از مهم ترین مباحث این کنگره بود. در این مورد بحث های متعددی همراه با پیشنهادات مختلف ارائه شده بود. پیشنهادات به سه گروه تقسیم می شدند. یک بخش از پیشنهادها بر تعیین نام جدیدی بر حزب جدید تاکید داشتند و علیرغم تاکید بر تاریخ مشترک نیروهای شرکت کننده در کنگره، انتخاب چنین نامی را حاوی پیامی به نحله های دیگر چپ می دانست. گروهی دیگر از نام های پیشنهادی تاکید بر تاریخ جنبش فدائی و اهمیت توجه به پایه های این جنبش توجه نشان می داد. گروه سوم از پیشنهادات تلفیقی از این دو دفاع کرده، یعنی در عین انتخاب نام جدید، بر افزودن نام فدائيان خلق بر آن تاکید داشت. «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» بعنوان نام حزب جدید با بیش از ۸۰ درصد آرا، از این گروه از پیشنهادات انتخاب شد.

در پایان روز سوم کنگره انتخاب شورای مرکزی حزب صورت گرفت. پیش از انتخابات، کنگره تعداد اعضای شورای مرکزی را مطابق اساسنامه تعیین و بر ضرورت مشارکت نیروهای هر سه جریان و نیز به حضور رفقای زن در شورای مرکزی بر طبق اساسنامه نمود. در نتایج آرا انتخاب شورای مرکزی دو مورد مشهود بود، یکی اینکه بالاترین رای به یک عضو زن داده شد و دیگر اینکه نه تنها ترکیب همه نحله های تشکیل دهنده حزب جدید رعایت شد، بلکه مشارکت سیاسی زنان با انتخاب ۶ عضو زن، به ۲۴ درصد شورای مرکزی یعنی بسیار بیشتر از تک تک هر یک از جریان های تشکیل دهنده بود. کنگره در پایان کار خود، شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) را به قرار زیر انتخاب کرد:

مریم پورتنگستانی، مهدی پرویز، نادر عصاره، محمد اعظمی، علی پورنقوی، منوچهر گلشن، بهروز خلیق، مسعود فتحی، صادق کار، فرزانه عظیمی، پرویز نویدی، فرید اشکان، وهاب انصاری، رضا درخشان، حسن زهتاب، مهدی فتاپور، یدی بلدی، توران همتی، سیامک سلطانی، راحله طارانی، مرضیه دانش، پروین همتی، مهدی ابراهیم زاده، منوچهر مقصودنیا و حجت نارنجی.

***

اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون

بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)


جای خوشحالی است که سه تشکل چپ سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، با برگزاری موفقیت آمیز کنگره مشترک خود، در روزهای دهم تا دوازدهم فروردین برابر با ٣۰ مارس تا اول آوریل، حزب چپ ایران(فدائیان خلق) را بنیان گذاشتند.

کنگره اساسنامه این حزب نو بنیاد را از تصویب گذراند و نام آن را برگزید. کنگره تصمیم گرفت نام حزب واحد بگونه‌ای باشد که هم هویت ارزشی آن را بیان کند و هم سابقه تاریخی شناخته شده وحدت کننده‌ها را نشان دهد.

کنگره کارپایه ارزشی حزب واحد را مورد رسیدگی قرار داد و توانست در این زمینه به یک سند مبنا دست یابد. کنگره با تاکید بر تداوم کار تدقیقی روی این سند، تصویب قطعی آن را به دومین کنگره این حزب واحد موکول کرد.

کنگره طی پیام‌هایی به مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و مردمان مناطق ملی کشورمان، همبستگی و همراهی خود با مبارزات آزادیخواهانه و عدالت خواهانه آنان را اعلام داشت. کنگره در زمینه نگاه سیاسی و ابراز اراده نسبت به روندها و اوضاع کنونی و به ویژه مخاطراتی که کشور با آن روبرو است، شورای مرکزی خود را موظف کرد تا در این زمینه‌ها واکنش نشان دهد.

کنگره مشترک، ۲۵ نفر را برای شورای مرکزی حزب چپ ایران (فداییان خلق) انتخاب نمود و بر وظیفه جمع منتخب در ابراز اراده کنگره مبنی بر حضور فعال در عرصه سیاسی کشور تاکید کرد.

کنگره مشترک با حضور جمع قابل توجهی از مهمانانی برگزار شد که نسبت به حضور و سرنوشت چپ در مبارزات امروز ایران از خود حساسیت و علاقمندی ویژه‌ای نشان دادند. حضور مهمانان در کنگره و شرکت دلسوزانه‌ آنان در مباحث کنگره، برای اتخاذ تصمیمات سنجیده‌تر ما بسیار ارزشمند بود. مباحث این کنگره از طریق حضور نمایندگان چند سایت رسانه‌ای معتبر تحت پوشش قرار گرفت و از طریق چند شبکه مجازی مستقیماً پخش شد.

کنگره از سوی فعالانی از طیف فدائی که امکان حضور در آن را نداشتند و نیز از طرف نمایندگان تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی، شخصیت‌های حاضر در کنگره و چند حزب چپ از کشورهای دیگر، پیام‌های شادباش و اعلام همبستگی دریافت کرده بود که نسبت به آنها ابراز قدردانی نمود.

همه اسناد مصوب کنگره بنیانگذار که در این اطلاعیه به آنها اشاره رفت و نیز گزارش تفصیلی کارکرد سه روزه کنگره به زودی انتشار عمومی خواهند یافت.

صدایی که بیش از هر صدای دیگر در این سه روز کنگره شنیده شد این بود که مردم ایران برای گذار از نظام دینی مستبد جمهوری اسلامی به یک چپ مبارز و نافذ نیاز دارند. کنگره حزب تاسیسی خود را به پاسخ گفتن به این نیاز فراخواند و آن را موظف نمود تا با همه توان خود، در دفاع از حقوق و منافع طبقات و اقشار محروم و مردمان زیر انواع تبعیضات موجود در جمهوری اسلامی بکار گیرد.

هیئت رئیسه کنگره

دوازدهم فروردین ماه ۱٣۹۷ برابر دوم آوریل ۲۰۱٨

عصرنو

اين قسمت در حال حاضر بسته است.