زائر صلح، در اهمیت سفر تاریخی پاپ فرانسیس به عراق

زائر صلح
در اهمیت سفر تاریخی پاپ فرانسیس به عراق

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، در سفری تاریخی و پر پیامد، روز پانزدهم اسفند ماه، برابر با پنجم ماه مارس، وارد بغداد شد. ایشان از همان آغاز و به هنگام استقبال آقای الکاظمی نخست وزیر عراق، با دفاع از صلح و آرامش و همزیستی ادیان و مردمان منطقه، پیام‌ رسانی سفر تاریخی خود را آغاز کرد. این دیدار، که در شرایط ناآرامی‌های بسیار و احتمال خطرهای جدی انجام گرفت، از بسیار جهات ویژه و بسیار پراهمیت بود. 

در شرایطی که منطقه‌ی خاورمیانه درگیر خونین‌ترین درگیری‌های مذهبی و قومی بوده و در جهان نیروهای بنیادگرا و راست و افراطی برای ژرفش ستیز میان مردمان و دین‌ها می کوشند، پاپ فرانسیس سفر خود را به نمادی از یک کوشش متفاوت و خیرخواهانه و مبتنی بر احترام و تعامل برای تقویت زمینه‌های صلح و آشتی و دوستی و همزیستی سازنده میان مردم و ملت‌ها و پیروان ادیان گوناگون مبدل کرد. 

پاپ فرانسیس، نمونه زیبای دیدار و گفتگو و تعامل و احترام میان مسلمانان و مسیحیان را به جهان نشان داد و ثابت کرد که اگر دست آشتی در میدان گفتگوهای سازنده دراز شود، شعله‌های تند ستیز و کین فروکش خواهد کرد و چشمان خرد از تماشای شر و شرارت شرمگین خواهد شد. 

خاورمیانه، این سرزمین گرفتار در چنبره‌ی استبداد و سرکوب وستیز، بیش از هر زمانی نیازمند دراز شدن دست‌های مهر و آشتی است. و دستی که از سوی پاپ دراز شد می‌بایست که به گرمی فشرده می‌شد و از سوی دولت عراق و رهبری مذهبی این کشور و همه‌ی نیروهای صلحدوست منطقه چنین هم شد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران این اقدام پاپ را نشانه تغییری در نگرش نسبت به چاره‌ی بحران‌ها در خاورمیانه تلقی کرده و امیدوار است قدرت های صاحب نفوذ نیز به آن تاسی کنند. 

پاپ در سفر به عراق، علاوه بر مسیحیان، با کردها و ایزدی‌ها و دیگر قربانیان داعش نیز دیدار داشت. در این زمینه دیدار پاپ فرانسیس با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان جای ویژه داشت. چنین دیداری، که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، در طول تاریخ بی سابقه بود. این دیدار کمک می کند مناسبات دو مذهب بر پایه‌ی احترام متقابل بنا نهاده شود و راه همزیستی پیروان مسیحیت و اسلام هموارتر گردد. اتحاد جمهوری خواهان ایران امیدوار است این دیدارها تداوم یابد و به مرحله‌ی بسط همفکری‌ و عمل به شعارهای نیکخواهانه برسد و به سرمشقی بسیار نیک در تحولات این منطقه بدل گردد.

اتحاد جمهوری خواهان ایران مدافع جدایی و استقلال دین از حکومت است. ما دین را وسیله‌ی کسب و بسط قدرت سیاسی نمی شناسیم. باشد که در این جهان هولناک پیشوایان دین گوشی برای شنیدن صدای فریاد انسان و مرهمی بر زخم وی باشند. ما معتقدیم این ناممکن است که دین در پی شمشیر سیاسی باشد و بتواند نرمش انسانی خود را حفظ کند. تمام گروه‌ها و جریان‌هایی که هر یک با تفسیری از پیام دین به جان مردم بیگناه خاورمیانه افتادند، مرتکب جنایت شده اند. کدام نیرو بیش از همه خاورمیانه را به ویرانی کشید و راه مردم برای نجات کشور خود را بسته است؟ نه این است که در خشن‌ترین میدان‌های جنگ، در کنار پرچم قدرت‌های فرومایه‌ی استثماری پرچم دین‌ها افراشته شده است؟ 

از نگاه اتحاد جمهوری خواهان ایران نظام ارتجاعی ولایت فقیه مصداق کامل میل دینی به قبضه‌ی تمام قدرت سیاسی است. ولایت فقیه طی چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرده است اندیشه و گفتار و رفتار مردم ایران را طبق باور های خود قالب بزند و در این راه هرگونه موازین انسانی و اخلاقی را زیر پا نهاده است. این نظام اختراعی و تحمیلی تمام دین را به سیاست و قدرت سیاسی فروخته است و کشور ما را در یک بن‌بست نومید کننده قرار داده است.

آری، خاورمیانه و ایران نیازمند صلح و آرامش هستند، نیازمند زندگی امروزی و جامعه‌ی پیشرو، نیازمند شادی و خوشبختی و دموکراسی و آزادی و همزیستی و هم‌دوستی هستند. آن‌ها که با استفاده ابزاری از دین همدست با بدترین دولت‌های جهان، منطقه را به ویرانی کشاندند، مسئول اصلی این وضعیت و مانع اصلی مردم در رسیدن به خواست‌های خود هستند. این وضعیت باید پایان گیرد. 

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهویخواهان ایران

۲۵ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۵ مارس ۲۰۲۱

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.