«همگامی» به مناسبت سالروز ۱۶ آذر: روز دانشجو مبارک

سالروز ۱۶ آذر، یادآور سنت روشنگری، نقادی همه‌جانبه و آزادی‌خواهی توقف‌ناپذیر دانشگاه است.

۱۶ آذر نماد ایستادگی و فعالیت مستمر جنبش دانشجویی علیه استبداد، استعمار و نقض حاکمیت ملی است.

امسال دانشگاه در یکی از خفقان‌آلودترین ادوار حیاتش قرار دارد اما این روزهای سیاه در سایه مقاومت و ایستادگی جنبش دانشجویی و اساتید باورمند به آزادی‌های آکادمیک و پرنسیب‌های دانشگاهی به پایان خواهد رسید.

زوال، فرجام محکوم نظام واپسگرا و اقتدارطلب جمهوری اسلامی است که با ستیزه‌‌جویی در دوره تاسیس، ممانعت از فرصت اصلاح و‌ تغییر درون ساختاری و میدان دادن به نابخردترین و بی‌کفایت‌ترین نیروها در ادوار دیگر به جنگی همه جانبه با ملت ایران برخاسته است.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *