گفتگو در باره مسایل ایران، منطقه و ایده کنفدراسیون جمهوریخواهان

گفتگو با حسن شریعتمداری در باره مسایل ایران، منطقه از جمله ترور در کرمان، جنگ غزه، حکم رویا حشمتی، فساد سیستماتیک و همچنین همگرایی جمهوریخواهان و ایده کنفدراسیون جمهوریخواهان

مجری: کوروش‌پارسا

تولید کننده : سیمای جمهوری ایران

کانال سیمای جمهوری ایران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *