میزگرد: پروژه ناتمام جمهوری خواهی

«میزگرد جمهوری خواهی»

پروژه ناتمام جمهوری خواهی به مناسبت گرامی داشت دکتر حسین فاطمی

مهمانان: آقایان رضا علوی، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی

۲۸ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.