گفت‌گو درباره‌ی چرایی «حکومت جمهوری»

مصاحبه‌ی «بانگ آزاد» با کاظم کردوانی که روز 15 ژانویه 2024 برابر با 25 دی 1402 منتشر شد. در این گفت‌گو که درباره‌ی چرایی «حکومت جمهوری» است، کاظم کردوانی در بخش نخست به ده مشخصه‌ی خاص نظام جمهوری ازنگاه خود می‌پردازد و در بخش دوم آن درخصوص نادرستی نظر کسانی صحبت می‌کند که می‌گویند «شکل» حکومتی مهم نیست.

کانال «بانگ آزاد »

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *