فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی: نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

با حضور: بهروز بیات، حمید زنگنه و مهدی فتاپور
تاريخ: شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ برابر با 4 آوریل 2015
برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *