مذاکرات هسته‌ای در نزدیکی خط پایان: گفتگو با بهروز بیات کارشناس هسته‌ ای (ویدیو)

تازه‌ترین گزارش‌های رسیده از وین حکایت از این دارد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ به مرحله پایانی خود نزدیک شده و به گفته نماینده روسیه طرفین در مورد ۹۰ درصد توافق نهایی موافقت کرده‌اند.
وزیر خارجه چین نیز ابراز اطمینان کرده که طرفین به توافقی که مورد قبول همه آنها باشد دست خواهند یافت.

کیهان لندن

اين قسمت در حال حاضر بسته است.