تسلیت به دوست عزیز نیره توحیدی

Mahnaz-tohidi
دوست ارجمند نیره توحیدی عزیز

با نهایت تاسف از خبر درگذشت خواهر گرامی تان خانم دکتر مهناز توحیدی مطلع شدیم. درگذشت خواهر را به شما و دوست عزیز کاظم علمداری ، همچنین خانواده و بستگان تسلیت می گوئیم. خود را در اندوه این فقدان دردناک سهیم می دانیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۷ آبان ۱۳۹۴ – ۸ نوامبر ۲۰۱۵

 

Print Friendly, PDF & Email