تسلیت به دوست و همراه ارجمند مهدی فتاپور عزیز

دوست و همراه تلاشگر مهدی فتاپور عزیز، درگذشت مادر بانو جون را از صمیم قلب به شما تسلیت می‌گوییم. فقدان مادر جانکاه است و جای خالی او هیچ‌گاه پر نمی‌شود. شنیدن چنین خبر ناگواری در غربت و تبعید ناخواسته بیشتر طاقت فرسا است، بویژه  اینکه در آخرین لحظات زندگی مادری که چشم انتظار دیدن فرزند است، نمی‌توان در کنار او بود.

در غم شما شریک هستیم و در تحمل این مصیبت بزرگ برای شما و کلیه وابستگان صبر و استقامت آرزوی میکنیم.

هیات سیاسی اجرایی
 اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ اسفند ۱۴۰۱
۲۸ فوریه ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *