علل و ریشه های انقلاب ۵۷

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش‌ پارسا با دکتر بهروز ‌بیات، تحلیلگر سیاسی جمهوری خواه در مورد:
علل و ریشه های انقلاب ۵۷
اشاره به نکاتی از مطالب تاریخ شفاهی هاروارد که توسط مقامات نظام پهلوی نقل شده است
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

https://rangin-kaman.net​

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *