همگامی: حمله مسلحانه به مرزبانی و کشتار مرزبانان را محکوم می‌کنیم

۵ تن از نیروهای مرزبانی، به دنبال حمله «افراد مسلح» به برجک مرزبانی «مزه سر» در سراوان واقع در استان سيستان و بلوچستان و در مرز با پاكستان کشته شدند. رويکرد به اقدامات مسلحانه مغاير با خشونت پرهيزی جنبش “زن، زندگی، آزادی” است. اين جمهوری اسلامی است که می خواهد خشونت را بر اين جنبش تحميل کند.
«همگامی»، ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های سربازان مرزبان و مردم ایران، حمله مسلحانه به مرزبانی و کشتار مرزبانان را محکوم می‌کند. اقدامات تروريستی راه رهایی از حکومت جنايتکار جمهوری اسلامی نيست.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *