چرا جمهوری؟ چرا جمهوری سکولار دموکرات؟

گفتگو در کلاب هاوس با حضور مهدیه گلرو، حسن شریعتمداری، کاظم کردوانی و همایون مهمنش.

شنبه ۱۷ ژوئن (۲۷ خردادماه) ساعت ۱۹ تا ۲۲ به وقت اروپای مرکزی، ۲۰:۳۰ تا ۲۳:۳۰ به وقت ايران

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *